İlk olarak 1984 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi'nin bağımsız, çift kör, hakemli bilimsel yayın organıdır. Dergimiz Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir yayımlanmaktadır.

Derginin sayılarına tam erişim aşağıdaki adresten temin edilebilir.
https://www.selcukmedj.org

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) dünya genelinden yayınları kabul etmektedir. Yayınlar en az iki hakem tarafından orijinal bilgi, fikir ve sunum açısından değerlendirilmektedir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, International Citation Index, Türk Atıf Dizini (ULAKBİM), ve EBSCO tarafından indekslenen uluslararası bir dergidir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Türkçe ve/veya İngilizce makaleleri yayınlar, dergi içeriklerine ücretsiz erişim sağlar (Open Access) ve yazarların makalelerin son kabul edilmiş halini OAI uyumlu kurumsal / konu bazlı bir havuzda kendi arşivleyebilmelerine izin verir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan bir kitleye yönelik çok disiplinli bir dergidir.

Etik Kurallara Uygunluk

Derginin yayın ve yayın süreçleri Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors) (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (World Association of Medical Editors) (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors) (CSE), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics) (COPE) ), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (European Association of Science Editors) (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization) (NISO) yönergelerine uygun olarak şekillendirilmiştir.

Dergimiz ‘Şeffaflık ve Akademik Yayıncılık En İyi Uygulamalar İlkelerine’ (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) (doaj.org/bestpractice) uygundur.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Selçuk Tıp Dergisi’nde intihal programı (iThendicate) kullanılmaktadır. Akademik atıf sınırını aşan benzerlik taşıyan makaleler ve yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm çalışmalarda etik kurul onayı gerekmektedir ve bu onamın belgelendirilmesi yazıların yayınlanmasında esas teşkil edecektir.

Tüm çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı düzeyi ve onayı bildirilmelidir. Çalışmada veri toplanması, deney aşaması, yazım ve dil düzenlemesi dahil olmak üzere herhangi bir aşamasında finansal çıkar çatışması olmadığı bildirilmelidir. Çalışmada varsa ticari sponsorluk bildirilmelidir.

Yazarlardan Selçuk Tıp Dergisi’nde yayımlanacak makaleleri için herhangi bir ödeme istenmez.

Bütün makaleler editor ve yayın kurulu tarafından üç ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Fakat elde olmayan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.

Dergi Amaç ve Kapsamı

Selçuk Tıp Dergisi amacı, genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak deneysel çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanmasıdır.

Selçuk Tıp Dergisi, sağlık bilimlerindeki tüm etik yönergelere uygun olarak hazırlanmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu bildirileri, derleme makaleleri, teknik notlar ve editöre mektupları yayınlamaktadır.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059) first published in 1984, is the official, international, open access, independently double blind peer reviewed, scholarly publication organ of the Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine. The journal is published quarterly on March, June, September and December. The journal's full text is available online at: https://www.selcukmedj.org

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) accepts publications from all over the world. Publications are evaluated by at least two referees in terms of original information, ideas and presentation.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is an international journal indexed by Turkey Citation Index, International Citation Index, Index Copernicus, Turkish Citation Index (ULAKBIM), and EBSCO.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is publishes Turkish and/or English articles. The journal allows free access (Open Access) to its contents and permits authors to self-archive final accepted version of the articles on any OAI-compliant institutional / subject-based repository.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is a multidisciplinary journal directed at an audience of medical doctors, researchers and scientists.

Compliance with Ethical Rules

The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), and National Information Standards Organization (NISO).

The journal is in conformity with the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice)

The articles have not been published anywhere before and no other journal has been sent for the publication. Plagiarism program (iThendicate) is used in Selcuk Medical Journal. Articles with similarities that exceed the academic citation limit and/or articles that are not prepared in accordance with the publication rules will not be evaluated. All studies require approval of the ethics committee and certification of this certificate will be the basis for the publication of the manuscripts.

All studies should be informed of the level of authors' contribution and approval. The study should also be informed that there is no financial conflict of interest at any stage, including data collection, experimentation, writing and language editing. Commercial sponsorship should be reported if it is in work. No payment is required from the authors for the articles to be published in Selcuk Medical Journal.

All articles will be finalized within three months by the editor and editorial board. However, this delay may be extended due to unavailable delays.

Aim and Scope of the journal

Selcuk Medical Journal aims to provide sharing of current research and developments in the general medicine and surgical innovations. Selcuk Medical Journal also aims to share experimental studies that will contribute to the world of science in national and international literature.

Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) is publishes clinical and experimental research articles, case reports, review articles, technical notes and letters to the editor prepared in accordance with ethical guidelines in all disciplines of health sciences. The journal also presents the latest surgical procedures or medical treatments in general medicine.

Editor-in-chief

Bilsev İnce, MD
Associate Professor
Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
bilsevince@yahoo.com
editor@selcukmedj.org

Editorial Board

Huseyin Ataseven, MD
Professor
Department of Gastroenterology,
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya,
Turkey
huseyinataseven@hotmail.com

Talal Chatila, MD
Professor
Division of Immunology-Allergy-Rheumatology,
Boston Children’s Hospital, Harvard University, 02115 Brookline, MA, USA
talal.chatila@childrens.harvard.edu

Sevgi Keles, MD
Professor
Department of Immunology-Pediatrics
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
sevgi_keles@yahoo.com

Vijay Shankar, MD
Professor
Department of Pathology,
Adichunchanagiri Instutitue of Medical Sciences, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, BG Nagara, Karnataka, India
vijayshankarpatho@gmail.com

Sunil Swami, MD
Associate Professor,
Department of Pathology,
S.R.T.R. Goverment Medical College and Hospital, Ambajogai, Maharashtra, India
dr_sunil07@rediffmail.com

Genevieve M. Crane, MD
Assistant Professor,
Department of Pathology&Labaratory medicine,
University of Rochester Medical Center, Rochester, NY, USA
urmc@rochester.edu

Cengiz Kadiyoran, MD
Assistant Professor
Department of Radiological
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Pembe Oltulu, MD
Assistant Professor
Department of Pathology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
drpembe@yahoo.com

Mustafa Ozer, MD
Assistant Professor
Department of Orthopedics
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Phillip Pirgousis, MD
Assistant Professor
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Division of Head and Neck Surgery
Collage of Medicine, University of Florida, Jacksonville, USA
phillip.pirgousis@jax.ufl.edu

Khin Soe, MD
BDS, MDSc, DSc, Oral Pathologist and Lecturer
Oral Medicine and Pathology Department of Oral Medicine and Pathology,
University of Dental Medicine, Mandalay, Myanmar
khinsoeoralpathologymm@gmail.com

Raimundo Geronimo Jr, MD
Director of Lapac Laboratory, Teresina, Brazil
gerjrpi@gmail.com

Statistical Editor

Sinan Sayan Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

International Advisory Board

Mehmet Akif Düzenli, MD
Professor
Department of Cardiology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Mustafa Büyükmumcu, MD
Professor
Department of Anatomy
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Selim Kutlu, MD
Professor
Department of Physiology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Figen Güney, MD
Professor
Department of Neurology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Kazım Gezginç, MD
Professor
Department of Gynecology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Müslim Yurtçu, MD
Professor
Department of Pediatric Surgery
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Faruk Uğuz, MD
Professor
Department of Psychiatry
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Hürkan Kerimoğlu, MD
Professor
Department of Ophthalmology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Zerrin Defne Dündar, MD
Associate Professor
Department of Emergency
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Tevfik Küçükkartallar, MD
Associate Professor
Department of General Surgery
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Şafak Uygur, MD
Associate Professor
Section of Plastic Surgery,
Craniofacial Lab. University of Michigan, USA

Ahmet Topal, MD
Associate Professor
Department of Anesthesia
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Mehmet Burhan Oflaz, MD
Associate Professor
Department of Pediatrics
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Bahadır Feyzioğlu, MD
Associate Professor
Department of Medical Microbiology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Mehmet Akif Eryılmaz, MD
Associate Professor
Department of Ear Nose Throat
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Mehmet Mesut Pişkin, MD
Associate Professor
Department of Urology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Mustafa Kulaksızoğlu, MD
Associate Professor
Department of Endocrinology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Faik Türkmen, MD
Associate Professor
Department of Orthopedics
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Can Öztürk, MD
Assistant Professor,
Roswell Park Comprehensive Cancer Center Buffalo, New York, USA

Munise Daye, MD
Assistant Professor
Department of Dermatology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Sıddıka Fındık, MD
Assistant Professor
Department of Pathology
Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Ali Mübin Aral, MD
Department of Surgery, Vodovotz lab. University of Pittsburg, USA

İndeksleme