Ateş Ve Nedeni Bilinmeyen Ateşe Yaklaşım

Meltem Energin,Ahmet Sert,Özgür Pirgon

  •  Yıl : 2005
  •  Cilt : 21
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 29-34
Özeti

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Meltem Energin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ateş Ve Nedeni Bilinmeyen Ateşe Yaklaşım, Araştırma makalesi,
, Vol. 21(1)
Geliş Tarihi : 17.02.2004, Kabul Tarihi : 26.06.2005
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme