Multipl Miyelom Patogenezinde Puma Ve P53‘ Ün Öneminin Değerlendirilmesi

İsmail Baloğlu, Aynur Uğur Bilgin

Bir Melanoma Taklitçisi Olarak Mavİ-Beyaz Varyant Bazal Hücreli Karsinoma: Dermoskopik Analiz

Ömer Faruk Elmas

Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Zamanlamasında Emg’nin Rolü

Bilsev İnce, İsmail Hakkı Korucu, Mehmet Uyar, Mehmet Dadacı, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Tahsin Sami Çolak, Zikrullah Baycar

Sternum Ayrışması Gelişen Hastalarda Alternatif Kapama Yöntemleri: Sternal Kelepçe Ve Titanyum Sternal Plak Fiksasyon Yöntemlerinin Artıları, Eksileri

Ömer Tanyeli

Femur Başı Avasküler Nekrozunda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ve Enoksaparinin Kısa Dönem Etkilerinin Araştırılması

Abdullah Arslan, Fatih Dikici, Sevim Purisa, Vakur Olgaç, Salih Aydın

Travma Sonrasında Kortikosteroid Tedavisi Gören Hastalarda Gelişen Kutanöz Mukormikoz Olgularında Tedavi

Mustafa Kürşat Evrenos, Merve Özkaya Ünsal

Hastanemizdeki Böbrek Tümörlerinin Dağılımı, Patolojik Evre, Nükleer Derece Ve Tümör Çapı İle İlişkisi: 140 Olgunun Analizi

Şirin Küçük, Nusret Akpolat

Scheuermann Kifozu

Barış Özöner, Rakesh Dhokia, Mehmet Çetinkaya

Total Parenteral Nutrisyon İlişkili Kolestaza Benzeyen Bir Sitomegalovirus Enfeksiyon Olgusu

Musa Silahlı, Harun Peru

Rothia Dentocariosa’nın Etken Olduğu Parafarengeal Apse

Nurdoğan Ata, Enver Ferruh İnan, Selçuk Kılıç

Çocukluk Döneminde Üçüncü Ventrikül Kolloid Kiste Bağli Gelişen Akut Hidrosefali

Mustafa Kaçmaz

Gebeliğin İkinci Trimesterinde Morgagni Kistine Bağlı Fallop Tüpünde Torsiyon: Olgu Sunumu

Fedi Ercan, Teyfik Küçükkartallar, Mehmet Aykut Yıldırım, Osman Balcı, Melike Bayman

Aortik Arka Embolize Olan Atriyal Septal Defekt Okluder Cihazının Hibrit Çıkartılma İşlemi

Emre Özdemir, Cem Nazlı, Mustafa Ozan Gürsoy, Sadık Volkan Emren

Köpek Isırığına Bağlı Şiddetli Ağız Çevresi Yaralanmasının Erken Evre Tedavisi: Vaka Sunumu

Kamil Abdullaev, Mikhail N. Bolshakov, Manish K. Yadav, Ekaterina V. Orlova, David L. Safaryan, Evgeniy A. Vasilyev

İndeksleme