Bır Vak'a Nedeniyle Kutanöz Vaskülit

Şükrü Balevi,Hüseyin Endoğru,Hüseyin Tol,Müfide Bozkürk

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 459-462
Özeti Lökositoklastik vaskülit küçük damar nekrotizan vaskülitinin en çok görülen şeklidir. Hastalık deride sınırlı kalabildiği gibi kutanöz-sistemik angiitis olarak adlandırıldıgı tipte farklı bir çok organları il-gilendirebilir. Histolojik olarak küçük dermal da-marların (venüllerin) fibrinoid nekrozu. lökositoklasis, endotel hücrelerinin şişmesi ve erit-rositlerin ekstravazasyonu vardır. Kutanöz vaskülitin klasik bulgularına sahip 63 yaşında bir erkek hasta, hastalıgın nadir görülmesi nedeniyle takdim edilmiştir.

 

Leukorywclastic vasculiiis is the most common form of small vessel nerrotizing vasculifis. The di-sease may be limited to the skin or involve many dif-ferent organs, in which rase it is called cutaneous systemir angütis. Histologirally there is fibrinoid necrosis of small dermal blood vessels (venules), le-ukocytoclasis, endothelial rell swelling, and ext-ravasation of RBCs.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şükrü Balevi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Meram Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bır Vak'a Nedeniyle Kutanöz Vaskülit, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme