Buyuk Amelıyatlarda Aprotının'ın Yerı

Sami Ceran,Cevat Özpınar,Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Ufuk Özergin,Sadık Özmen,Mehmet Kılıç,Hasan Solak

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 77-80
Özeti Bir proteaz inhibitorii olan aprotinin kar-diopulmoner by passlarda kullandmaktachr. Ap-rotinin yabanct yiizeyk temas eden plateletlerin fanksiyonlarmt koruyarak kan kaybuu azaltugt tah-thin edilmektedir.lik doz aprotinin kullantlan 15 kardiak ye torasik cerrahi hastasmda aprotinin to-raks operasyonlarinda da drenajt azalttigi Aprotinin yabanct yiizeyle temas etmemiy olan plateletlerin fonkisyonlarint da korumaktadtr.

 

Aprotinin, the serine proteaz inhibitor, has been used in cardiopulmonary bypasses. It is supposed to reduce blood loss by preserve platelet functions which contacts foreign surfaces. 15 patients un-dergoing thoracic or cardiac operations were given low dose aprotinin. Its blood saver effect were seen a thoracic operations as effective as cardiac ones. IT seems that aprotinin can preserve the functions of platelets which dont contact any foreign surfaces.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sami Ceran, Necmettin Erbakan Üniversitesi MERAM TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Buyuk Amelıyatlarda Aprotının'ın Yerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme