Cerrahi Travmanın Plazma Çınko Seviyesine Etkisi

Adnan Kaynak,Nahit Ökesli,Yüksel Tatkan,Şakir Tekin,Hasan Solak,Tahir Yüksek

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 205-210
Özeti Bu çalışmada 20 hastada preoperatif ve postoperatif devrelerdeki plazma çinko seviyeleri arasındaki ilişki sunulmaktadır. Cerrahi travmanın plazma çinko seviyesinde belirgin düşüşe neden olduğu saptandı. Plazma çinko seviyesinde azalma ile idrar çinko atılımı arasında bir ilişki bulunamadı.

 

In this present investigation the relationship between surgical travma and plasma zinc concentration preoperatively and postoperatively was studied in 20 patients. We established that surgical travma produced a sharp decrease in serum zinc concentration. We can not found any corelation between this decrease and urinary zinc extration.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Adnan Kaynak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Cerrahi Travmanın Plazma Çınko Seviyesine Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme