slider

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Türk Atıf Dizini (ULAKBİM), International Citation Index ve EBSCO tarafından indekslenmektedir.

Selcuk Medical Journal is indexed by Turkish Medical Index, EBSCO,International Citation Index, Turkey Citation Index and Index Copernicus.

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco