Diyet Yağlarının Serum Ve Beyinde Antioksidan Aktivite Üzerine Olan Etkileri

Sevil Kurban,İdris Mehmetoğlu

  •  Yıl : 2006
  •  Cilt : 22
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 45-50
Özeti Amaç: çalışmamızda toplum tarafından en çok tüketilen yağlar olan zeytin yağı, tereyağı, margarin, soya yağı ve ayçiçek yağının serum ve beyin dokusunda antioksidan aktivite (AOA) üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu Amaçla 60 adet rat alınarak 5 gruba ayrıldı. Grular sırası ile %15 oranında zeytin yağı, tereyağı, margarin, soya yağı ve ayçiçek yağı ilave edilen yem ile 2 ay süre ile beslendi. Bu süre sonunda ratlar dekapite edilerek beyin ve kan örnekleri alındı ve AOA düzeyleri ölçüldü. BULGULAR: Zeytin yağı grubunun beyin AOA değerleri margarin, ayçiçek ve soya yağı gruplarının (p<0.001) değerlerinden, tereyağı grubunun değerleri ise ayçiçek (P<0.01) ve soya yağı (P<0.001) gruplarının değerlerinden anlamlı olacak şekilde yüksek bulundu. Zeytin yağı (P<0.05) ve tereyağı (P<0.001) grubunun serum AOA değerleri ayçiçek yağı grubunun değerlerinden anlamlı derecede yüksekti. Sonuç: Bulgularımızdan yola çıkarak AOA açısından sağlığımız için en yararlı yağın zeytin yağı ve tereyağı olduğunu söyleyebiliriz.

 

Aim: In this study, we have aimed to study the effects of most commonly consumed oils, namely olive oil, butter, margarine, soybean oil and sunflower oil on serum and brain antioxidant activity (AOA). Material and method: For this purpose totally 60 Sprague-Dawley rats were divided intro five groups. The groups were fed with a diet cantaining 15% olive oil, butter, margarine, soybean oil and sunflower oil for a period of 2 months. At the end of that period they were decapitated and brains were removed, blood samples were drawn and AOA levels were measured. Results: The brain AOA level of the olive oil group was significantly higher than that of the margarine, sunflower oil and soybean oil groups (p<0.001) and AOA of the butter group was significantly higher than AOA of the sunflower oil (p<0.01) and the soybean oil (p<0.001) groups. Serum AOA levels of the butter (p<0.001) and olive oil (p<0.05) groups were significantly higher than that of the sunflower oil group. Conclusion: As a result, it can be argued that olive oil and butter are the best oils for health in respect to total antioxidant activity.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sevil Kurban, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diyet Yağlarının Serum Ve Beyinde Antioksidan Aktivite Üzerine Olan Etkileri, Araştırma makalesi,
, Vol. 22(2)
Geliş Tarihi : 22.12.2005, Kabul Tarihi : 03.04.2006
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme