Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Zamanlamasında Emg’nin Rolü

Bilsev İnce, İsmail Hakkı Korucu, Mehmet Uyar, Mehmet Dadacı, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Tahsin Sami Çolak, Zikrullah Baycar

İndeksleme