Kolesistektomi Materyallerinde İnsidental Safra Kesesi Kanserinin Risk Yönetimi

Fahriye Kılınç, Salim Güngör, Hasan Esen, Sıddıka Fındık, Pembe Oltulu, Uğur Gülper

İndeksleme