Rothia Dentocariosa’nın Etken Olduğu Parafarengeal Apse

Nurdoğan Ata, Enver Ferruh İnan, Selçuk Kılıç

İndeksleme