Derin Yerleşimli Yumuşak Doku Yabancı Cisimlerinin Cinsiyet Ve Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi

Mustafa Özer, Recep Memik, Tahsin Sami Çolak, İsmail Hakkı Korucu, Burkay Kutluhan Kaçıra, Faik Türkmen, Kayhan Kesik, Veysel Başbuğ, Mehmet Türker

İndeksleme