Maküla Ve Optık Sınır Fonksiyonlarının Görsel Uyarıya Kortikal Cevapla Araştırılması

Mehmet Kemal Gündüz,Süleyman Okudan,Hamiyet Pekel

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 57-59
Özeti Göz ortamlarının bulanık olduğu olgularda görsel sistemin aktivitesini objektif olarak de ğerlendirebilmek için flaş uyaranlı görsel uyanya kortikal cevap incelemelerinde uyaranın temporal özellikleri üzerinde durulrnuş ve en iyi sonuçların 10 11z flaş uyaranla alınabileceği saptanmıştır.

 

İn order to maintain an objective evaluation of the visual system activity in cases in which the ocu-lar media is opaque, temporal characteristics of the flash stimulation were emphasized and the best re-sults were achieved usinl! a 70 //zflash stimulation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Kemal Gündüz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Maküla Ve Optık Sınır Fonksiyonlarının Görsel Uyarıya Kortikal Cevapla Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme