Nöbet Bozukluğu, Organik Kişilik Değişikliği Ve Ajite Depresyon İle Nadir Bir Porensefali V Akası

Porencephaly with Epilepsy and Agitated Depression Epilepsi ve Ajite Depresyon ile Porensefali

Haradanahalli Giriprakash Kshamaa,Aswath Manju,Lakshmi V Pandit,H G Kshamaa

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 41-43
Özeti

Porensefali, serebral yarım küredeki kistler/boşluklar ile karakterize bir Merkezi sinir sistemi bozukluğudur. Nöbetler, parezi, öğrenme güçlükleri, zeka geriliği ve nadiren psikiyatrik belirtiler gibi çeşitli klinik belirtilere sahiptir. Psikiyatrik belirtiler arasında psikoz en sık görülen belirtidir. Psikiyatrik sendromlarla başvuran porensefali ile ilgili sadece birkaç vaka raporu vardır. Burada yazar, nöbet bozukluğu, organik kişilik değişikliği ve ajite depresyon ile benzersiz bir porens efali vakasını tartışıyor

 

Porencephaly is a disorder of Central nervous system characterized by cysts/ cavities in the cerebral hemisphere. It has varied clinical manifestations like seizures, paresis, learning disabilities, mental retardation and rarely psychiatric manifestations. Among psychiatric symptoms, psychosis is the most commonly seen manifestation. There have been only few case reports of porencephaly presenting with psychiatric syndromes. Hereby the author discusses a unique case of porencephaly with seizure disorder, organic personality change and agitated depression.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Haradanahalli Giriprakash Kshamaa, Kempegowda Institute of Medical Sciences Kempegowda Institute of Medical Sciences Psychiatry
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Rayaji SG, Manju A, Pandit LV, Kshamaa HG. A Rare Case of Porencephaly with Seizure Disorder, Organic Personality Change and Agitated Depression. Selcuk Med J 2023;39(1): 41-43

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nöbet Bozukluğu, Organik Kişilik Değişikliği Ve Ajite Depresyon İle Nadir Bir Porensefali V Akası, Olgu sunumu,
, Vol. 39(1)
Geliş Tarihi : 28.02.2023, Kabul Tarihi : 05.03.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme