Hastanemizdeki Böbrek Tümörlerinin Dagilimi, Patolojik Evre, Nükleer Derece Ve Tümör Çapi Ile Iliskisi: 140 Olgunun Analizi

Sirin Küçük, Nusret Akpolat

İndeksleme