Total Talus Dislokasyonu

Abdurrahman Kutlu

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 95-101
Özeti Total talus dislokasyonu hemen her zaman ayakta sakatlık bırakan bir yaralanmadır. Çok şükür nadir görülmektedir. Bu yazıda bir total talus dislokasyonu vakası takdim edildi ve konu kısaca gözden geçirildi.

 

The Total dislocation of talus is a traurna that results always alrnos disabling. Fortunately it is rare. In this paper a cese 'with total dislocation of talus was presented and the subject was reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Total Talus Dislokasyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme