Yıl: 2023, Cilt: 39, Sayı: 2 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2023, Vol.: 39, No.: 2 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Orta/geç Preterm Bebeklerin 11-12 Yaş Arası Nörogelişimsel Prognozu

Ozge Kucur, Sultan Kavuncuoğlu, Mahmut Cem Tarakçıoğlu, Müge Payaslı, Esin Yıldız Aldemir

Larenksin Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Tümör Budding’in Prognostik Önemi

Yasemin Gönül, Mitat Arıcıgil, Pembe Oltulu, Miyase Orhan

Kontakt Lens Kullanım Alışkanlıklarının Oküler Yüzey Ve Mikrobiyal Floraya Etkileri

Neşe Arslan, Alperen Bahar, Huri Sabur

Glioblastomda Toll-Benzeri Reseptör Ailesi Ekspresyonunun Araştırılması: Karşılaştırmalı Bir Qpcr Ve Hücre Kültürü Analizi

Sevinç Şahin, Seda Sabah Ozcan, Levent Elmas, Uguray Payam Hacısalihoglu, Serdar Yanik

Dermal Suspansiyon Flebi İle Dudak Kaldırma : Hasta Memnuniyeti Ve Skar Görünümü Üzerine Etkisi

Ömer Buhşem

Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae'nin Fenotipik Ve Genotipik Tanımlanması Ve Antibiyotik Duyarlılığının Belirlenmesi

Metin Doğan, Selin Uğraklı

Topiramatın Metotreksat İlişkili Pankreas Hasarı Üzerine Etkisi

Filiz Mercantepe, Levent Tümkaya

Olgu sunumu
Erişkinde Görülen İleoileal İnvajinasyon: Olgu Sunumu

Sümeyra Bölük, Salih Bölük

İndeksleme