Yıl: 1984, Cilt: 1, Sayı: 1 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1984, Vol.: 1, No.: 1 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Kolesistektomi Ve Koledok Eksplorasyonu Nedenleri

Asım Duman, Nuri Ildız, Cemil Ceviz, Selahattin Aydınalp

Tromboflebitis Ve Tıbbi Tedavi Yöntemleri

Hasan Solak, N. Solak

105 Meme Kanseri Vakasının Analizi

Asım Duman, Cemil Ceviz, Fuat İpekçi, Nuri Ildız, Selahattin Aydınalp

460 Akcığer Hidatik Kist Vakasında Uygulanan Operasyonlar Ve Sonuçları

Hasan Solak, Gökalp Özgen, N. Solak

Kolostomi Endikasyonları Ve Komplikasyonları

Asım Duman, Tufan Taşçı, Bayram Işık, Nuri Ildız

Periferik Anevrizmaların Cerrahi Tedavisi

Hasan Solak, İrfan Duygulu, N. Solak

Kolon Ve Rektum Kanseri Konusunda Klinik Araştırma

Asım Duman, Cemil Ceviz, Seyfettin Sönmez, Muharrem Kalbisade, Ferit Eğriparmak

Karacığer Hidatik Kistinin Cerrahi Tedavisi

Asım Duman, M. Tireli, Ömer Karahan, A. Çetin, Cemil Ceviz

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Görülen Hipertpigliserideminin Patogenezi

Asri Satılmış, Aydoğan Öbek

Uzaklığın Doğum Hizmetine Etkisi

Selma Çivi

Rahim İçi Araçların Komplikasyonları Perforasyon

Selma Çivi, İbrahim Çivi

Santral Diabet İnsipitli (adh Eksikliği) Olan Vakalarda Chlorpropamide (diabinese), Carbamazepine (tegretol) Ve Clofıbrate (atromids)ın Antidiüretik Etkilerinin Karşılaştırılması

Mehmet Yılmaz, Nihat Bilginturan, İbrahim Erkul

Salabrazyon Ve Dermabrazyon Sahalarının Örtülenmesinde Amniotik Zarın Kullanılması

İbrahim Çivi

Toplumumuzda Duputytren Kontraktürü Var Mı?

İbrahim Çivi

Hipofosfateminin Karbonhidrat Metabolizmasına Etkisi

İbrahim Erkul, Turan Özdemir, Alev Hasanoğlu

Tam Düzeltme Ameliyatı Yapılan Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarında Pre Ve Postoperatif Glikoz Metabolizması

İbrahim Erkul, M. Emin Özdoğan, Aydın Aytaç

Paratiroid Yetersizliğinde, Selektif Antral Vagotomi İle Kombine Mezenterik Kaval Şantın Değeri

Hasan Solak

Sıçan Mezenter Lenf Düğümü Makrofajlarının Değişik Koşullarda Yapısal Niteliklerinin Transmisyon Elekton Mikroskobu Düzeylerinde İncelenmesi

Refik Soylu

Vitamın B12 (cobalamin) Ve Eksiıkliği

Yıldız Divanlı

Sinir - Kas Kavşağı Yapısına Etkili Maddeler

Yıldız Divanlı

İndeksleme