Yıl: 1989, Cilt: 5, Sayı: 1 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1989, Vol.: 5, No.: 1 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Köpek Portal Ven Üzerine Prazosin, Yohimbin Ve Hidralazin'in Gevşetici Etkileri.

Laika Karabulut, Ekrem Çiçek, Ahmet Kaya, Ergin Şingirik

Sıçan İzole Gastro-Özofagal Sfinkteri Üzerine Verepamil, Nifedipin Ve Nitrendipin'in Gevşetici Etkileri

Ekrem Çiçek, Ahmet Kaya, Laika Karabulut, Ergin Şingirik, Necdet Doğan

Metizerjid'in İzole Dana Koroner Arterinde Kasıcı Etkisi

Ergin Şingirik, Ekrem Çiçek, Mehmet Kılıç, Necdet Doğan, Ayşe Saide Şahin

Kan Serumu Total İyon Konsantrasyonu Tayininde Radyofrekans Yöntemi

İlhami Demirel, Mustafa Çetin

Tavşanlarda Homolog Kan Embolisi Kullanılarak Oluşturulan Bir Serebral İskemi Modeli

Osman Acar, Sabiha Serpil Kalkan, Erdal Kalkan, Hamiyet Pekel, Ahmet Candan Durak

Akrosentrik Kromozomlardaki Satellit Asosiayonunun Tesadüfi Olup Olmadığının Araştırılması

Aynur Acar, Sennur Demirel, Hasan Acar

Diyarbakır İli İlkokul Çocuklarında Geçirilmiş Romatizmal Ateş Ve Kalp Sekeli Sıklığı

Sevim Karaarslan, Kadir Ükisten

Tinnitus Prevalansı Üzerine Bir Araştırma

Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Orhan Gül

İdiopatik Tinnitusta Tens Uygulaması

Ziya Cenik

Sünnetli Distal Hipospadias Olgularında Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler Ve Sonuçların Değerlendirilmesi

İbrahim Çivi

Konya'da Kan Transfüzyonları Konusunda Halkın Bilgi, Tutum Ve Davranışları

Selma Çivi, Zafer Budak

Diyabetik Ayak

Ahmet Kaya, Laika Karabulut, Mustafa Erken

Kronik Böbrek Yetersizliğinde Serum Gastrin Seviyeleri

Laika Karabulut, Mehdi Yeksan, Ahmet Kaya, A. Nuri Sezer, Şamil Ecirli, Hasan Hüseyin Telli, Hüseyin Kazancı, Mehmet Polat

Akut Miyokard İnfarktüsünde Aritmi Oluşumunda Magnezyum Eksikliğinin Rolü.

Ahmet Kaya, Laika Karabulut, Mehdi Yeksan, Şamil Ecirli, Hasan Hüseyin Telli, Mehmet Polat, Hüseyin Kazancı, Süleyman Türk

Sağlıklı Çocuklarda İnsülün Reseptör Düzeyleri

İbrahim Erkul, Dursun Odabaş

Çeşitli Hastalık Materyallerinde Ureyen Klebsiella Grubu Bakterilerin Tiplendirilmesi

Emine İnci Tuncer, Ayşe Erboyacı, Bülent Baysal, Hatice Özenci

Büyük Çocuklarda Doğuştan Kalça Çıkığının Cerrahi Tedavisi

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Necmettin Reis

İntertrokanterik Kırıkların Cerrahi Tedavisi

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Necmettin Reis, Mahmut Mutlu

Diyabette Subklinik Vestibüler Disfonksiyon

Nurhan İlhan, Ahmet Kaya, Laika Karabulut, Orhan Demir

Amatör Boksörlerde Nörolojik, Elektroansefalografik Ve Vestibüler Araştırma

Orhan Demir, Nurhan İlhan, Süleyman İlhan, Bülent Oğuz Genç

Difenilhidantoinin Periferik Sinirlere Etkisinin Klinik Ve Elektromiyografik Araştırılması

Nurhan İlhan, Ayfer Ülkü

Sitogenetik Laboratuvarımıza Başvuran 118 Olgunun Değerlendirilmesi

Aynur Acar, Sennur Demirel, Hasan Acar, Ferhan Paydak

Yeni Doğanlarda Kardeş Kromatid Değişiminin Dağılımı

Sennur Demirel, Aynur Acar, Zeki Sayman, Ferhan Paydak

Fanconi Aplastik Anemili Ve Fanconi Aplastik Anemisi İle Birlikte Seyreden Aml Li İki Olgunun Değerlendirilmesi

Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul, Aynur Acar, Sennur Demirel, Hasan Acar

Gelişme Geriliği Ve Medulloblastoma İle Birlikte Bulunan Trichoepithelioma Olgusu

İbrahim Çivi, Osman Yılmaz, Alaattin Başöz

Parotis Bezi Fistülü

Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Levent Soley

Superior Mezenterık Arter Sendromu

Yüksel Tatkan, Adil Kartal, A. Erkan Ünal

İndeksleme