Yıl: 1989, Cilt: 5, Sayı: 2 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1989, Vol.: 5, No.: 2 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Tavşanlarda Hipergliseminın Serebral İnfarkt Volümleri, Serum La Tik Deıtidrogenaz Ve Kreatin Kinaz Düzeylerı Üzerıne Etkisi

Osman Acar, Sadık Büyükbaş, Sabiha Serpil Kalkan, Erdal Kalkan, Gülden Gedikoğlu

Izole Sıçan Aortunda Baryum'a Bağlı Kasılma Üzerıne Verapamil'in Etkisi

Ekrem Çiçek, Ergin Şingirik, Necdet Doğan, Erdoğan Özkal

Verapamil Ve Diltiazem'in Sıçan Aorta Ve Gastro-Özofagal Sfinkter Kasılmaları Üzerıne Etkileri

Ekrem Çiçek, Necdet Doğan, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık, Erdoğan Özkal

İmpulsif Rotasyonel Test

Süleyman İlhan, Nurhan İlhan, Orhan Demir, Galip Akhan

Toksoplazmozısde Oluşan Antikorların Saptanmasında Iha Ve Elısa Yöntemlerının Karşılaştırılması

Bülent Baysal, Emine İnci Tuncer, A. Zeki Şengil

Tinea Versicolo R' Un Ketokonazol İle Tedavisi Dr. Hüseyin Endoğru *, Dr. Şükrü Balevı

Hüseyin Endoğru, Şükrü Balevi

1.5 - 4 Yaşları Arası Çocuklarda Douşta Kalça Çıkığının Cerrahi Tedavısı

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Mahmut Mutlu

Konya'da Sosy0-Ekonomık Duzey Farklılığı Gösteren İlkokul Çocuklarında Diş Sağlığını Etkıleyen Faktorler

Orhan Demireli, Selma Çivi, Necla Mısıroğlu

Tüberküloz Menenjit Ve Bakteriyel Menenııt Olgularında Beyın Omurılik Sıvısı Aspartat Aminotransferaz Ve Laktik Dehidrocenaz Enzim Düzeylerinin Takıbı

Sadık Büyükbaş, Mehmet Bitirgen, Ümran Çalışkan, Mehmet Akdoğan, Mustafa Ünaldı, İsmail Öztok

Staphylococcus Aureussuş D Ların A Penisilinaz Enzimınin Araştırılması

Naci Kemal Kırca, Bülent Baysal, Mahmut Baykan

Ototoksik Ilaçlar Ve Subjektif Tınnitus

Ziya Cenik, Ayşegül Cenik, Yavuz Uyar, Orhan Gül

Mıgren Ve Kalorı K Uyarım

Nurhan İlhan, Orhan Demir, Galip Akhan, Süleyman İlhan

Tiroid Bezının Iğne Biyopsisi

Şakir Tavlı, Lema Tavlı

400 Vajinal Kültürün Mikrob İyolojık Değerlendırmesı

Naci Kemal Kırca, Bülent Baysal, Cemalettin Akyürek

Böbrek Trarsplant Alıcılarında Ve Hemodializ Uygulanan Kronik Böbrek Hastalarında Cytomegalovirus (cmv) Antikorlarının Araştırılması

Mehmet Bitirgen, Mehdi Yeksan, Doğan Çiftçi, Bülent Baysal, Ilgar Taşdemir, Şamil Ecirli, Yaşar Karaaslan, Mahmut Baykan

Brucella Antikorlarının Araştırılmasında Spot, Rose-Bengal Ve Wrıgııt Aglütinasyon Testlerinin Karşılaştırılması

Bülent Baysal, Naci Kemal Kırca, Mahmut Baykan

Ötiroid Guvatırlı Hastalarda Preoperatif Değışık Yöntemlerle Aldosteron Baskılanması

Adil Kartal, Yüksel Tatkan, Mehmet Metin Belviranlı, A. Erkan Ünal, Şakir Tekin, İrfan Tunç, Mehmet Akdoğan

Konya Ve Çevresınde Değışik Dermatozlar İçınde Yuzeyel Mantar Enfeksiyonlarının Insidansı

Hüseyin Endoğru, Alaalldin Atalık

Lösemi Ve Lenfomalı Hastalarda Cytomegalovirus (cmv) Igm Ve Lgg Antikorlarının Araştırılması

Mehmet Bitirgen, Emine İnci Tuncer, Murat Günaydın, Ümran Çalışkan, O Seyfi. Şardaş, A. Zeki Şengil, Doğan Çiftçi, Dursun Odabaş

Çocuk Ayaklarındacalcaneal Ve Metatarsal Yönde Yük İletimi

Tuncer Korkmaz, İlhami Demirel

(sulbactam-Ampicillin), (clavulanic Acid-Amoxycillin) Ve Ampicillinpin Xn Vitro Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Naci Kemal Kırca, Bülent Baysal, Mahmut Baykan

Lösemi Ve Lenfomalı Hastalarda Toxoplasma Ig M Ve Ig G Antikorları Seropozitifliği

Mehmet Bitirgen, Emine İnci Tuncer, Dursun Odabaş, O Seyfi. Şardaş, Murat Günaydın, Doğan Çiftçi, A. Zeki Şengil, Şamil Ecirli

Bakteriyel Ve Aseptik Menenjit Vakalarında Beyın Omurilik Sıvısı Alkalen Fosfataz Enzim Düzeyleri

Sadık Büyükbaş, Ümran Çalışkan, Mustafa Ünaldı, İbrahim Erkul, Elif Gürel, Abdurrahman Üner

Konya Bölgesınde Yaşayan Sağlıklı Kışılerde Akş, Total Kolesterol, I-Idl-Kolesterol Ve Trigliserid Değerlerının Incelenmesı

Aykut Çağlayan, Mustafa Ünaldı, Ahmet Çığlı, Mehmet Gürbilek, Osman Yaşar öz

Skrotal Patolojilerin Ve İnmemiş Testislerin Ultrasonografik Değerlendırilmesi

Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Ali Gökalp, Yener Gültekin, Oktay Işık, Bülent Özdeşlik

Genital Anonıaliler

Cemalettin Akyürek, Sema Soysal, Metin Çapar

Holt-Oram Sendromu

Hamiyet Pekel, Hidayet Durmaz

Çekum Volvulusu

Yüksel Tatkan, Şakir Tavlı, İrfan Tunç, Nahit Ökesli

Konversif Bozukluk Ve Hipoparatroıdizm (bir Vaka Nedenıyle)

Rahim Kucur, Ahmet Kaya, İshak Özkan, Nazmiye Kaya, M. Kemal Aktan

Malıgn Eksternal Otıt

Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Levent Soley

Nadir Bir Burun Yabancı Cismi Ve Rinolit Kombinasyonu

Ziya Cenik, Orhan Gül

Bir Kornea Plana Olgusu

Hamiyet Pekel, Ömer Kamil Doğan, Hilmi Çakmakçı

Multifokal Kolorektal Kanserler

Adil Kartal, Adnan Kaynak, Osman Yılmaz, Şakir Tavlı, Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Yüksel Arıkan

İmmün Sıstem Stres Ve Depresyon

İshak Özkan, Emine İnci Tuncer, Naci Kemal Kırca, M. Demirhan Aybaş, Duygu Fındık

İndeksleme