Yıl: 1989, Cilt: 5, Sayı: 4 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1989, Vol.: 5, No.: 4 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Tinnitus Etyololisi

Ziya Cenik, Orhan Gül

Bir Endemik Guatr Bölgesinde Guatr-Tiroid Kanseri İlişkisi

Ömer Karahan, G. Karpuzoğlu, Mustafa Şahin, Yüksel Tatkan

Anne Ve Yenı Doğanda Sitomegaloyirus Antikorlarının Araştırılması

Emine İnci Tuncer, Mehmet Bitirgen, A. Zeki Şengil, Zeki Sayman, Murat Günaydın, Mahmut Baykan, Duygu Fındık

Safra Kesesi Ve Safra Yolları Taşlarının Tanısında Us Ve Bt'nin Yerı

Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Oktay Işık, Rıfat Yalın, Mustafa Erken

Tiroid Dışı Baş Ve Boyun Kıtlelerinde Ultrasonografık Incelemelerının Cerrahı Bulgular İle Karşılaştırılması

Ziya Cenik, Harun Doğmuş, Kemal Ödev

Kulak Burun Boğaz Pratiğinde Baş Ağbısı Semptomu

Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Orhan Gül

Künt Karın Travmasında Hangısı Daha Üstündür -Ultrasonografi Mi- Periton Lavajı Mı?

Adil Kartal, Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Mustafa Şahin, İrfan Tunç, Yüksel Arıkan, Mustafa Erken

Maksillo Fasial Fraktürler

Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Levent Soley

Abortus Olaylarında Mast Hücrelerının Plasentadaki Durumu

Lema Tavlı, A. Rıza Karaca, Oktan Erol, Osman Yılmaz

İnert Çımento Tozunun Akcığer Fonksiyonlarına Etkısı

Gülden Gedikoğlu, Neyhan Ergene, Yıldız Divanlı, Erdoğan Özkal, Çiğdem Kavun, Abdulkerim Kasım Baltacı

Obezitenin Akcığer Fonksiyonlarına Etkisi

Gülden Gedikoğlu, Neyhan Ergene, Yıldız Divanlı, Erdoğan Özkal, Çiğdem Kavun, Abdulkerim Kasım Baltacı

Insanlarda Arteria Hepatica Propriaının İntrahepatik Dağılımı Ve Karaciğerin Subsegmentasyonu

Ahmet Salbacak, Refik Soylu, Taner Ziylan, Muzaffer Şeker, Selçuk Duman, Mustafa Büyükmumcu

Tıroid Hastalıklarında Ultrasonografi Ve Sintigrafinin Tanı Değerı

A. Galip Könençoğlu, Serdar Karaköse, Fevzi Karslı, Taner Kaya, Nahit Özcan

Akut Zona Zoster Nevraljisinde Tens İle Diadinamik Akımların Etkilerinin Karşılaştırılması

Osman Cem Türeli, Hasan Oğuz, Önder Kayhan

Yöremizde Tespıt Edılen İnfertilite Vakalarının Değerlendirilmesi (264 Olgu)

Cemalettin Akyürek, Saim Açıkgözoğlu, Ergün Onur, Osman Yılmaz, Sema Soysal

Lomber Diskal Hernilerde Myelografi Ve Bilgisayarlı Tomografinin Tanıdaki Değerlerının Cerrahı Sonuçları İle Karşılaştırılması

Sırrı Akalın, Nahit Ökesli, Serdar Karaköse, Fevzi Karslı, Taner Kaya

Tibia Cisim Kırıkları Ve Tedavi Yaklaşımları

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Mahmut Mutlu, Necmettin Reis

Yeni Povidone-İodine/pvp Solisyonu Ve Aprotininin Karın İçi Yapışıkları Önlemedeki Etkılerı

Ömer Karahan, Şakir Tavlı, Mustafa Şahin, Adil Kartal, Yüksel Tatkan

İntrahepatik Kolestaz

Ömer Karahan, Adnan Kaynak, Adil Kartal, Mustafa Şahin, Şakir Tekin, Serdar Yol, Ahmet Candan Durak

Konya Bölgesinde Abo Ve Rh Kan Gruplarının Sıklığı

Ümran Çalışkan, Haluk Yavuz, Hasan Koç, Dursun Odabaş

Subtotal Sistektomide İleal Artifisyel Mesane (interstisyel Sıstitde Ileosistoplasti Uygulaması Nedenıyle)

Mehmet Arslan, Kadir Yılmaz, Mehmet Kılınç, Celal Sönmez, Ahmet Öztürk, Atilla Semerciöz, Halim Bozoklu

Renal Pelvisin Skıjamöz Hücreli Karsinoması

Lema Tavlı, İbrahim Ünal Sert, Şakir Tavlı, Alaaddin Vural, Özden Vural

Mesane Tümörleri

Kadir Yılmaz, Mehmet Kılınç, Atilla Semerciöz, Ahmet Öztürk, Halim Bozoklu, Veli Sututan, Celal Sönmez

Çocuklarda Menengokok Hastalığı (63 Vakanın Değerlendirilmesi)

Haluk Yavuz, Hasan Koç, Ümran Çalışkan, Dursun Odabaş, Mustafa Böncü, İbrahim Erkul

İntraserebral Hemorajilerde; Klinik Ve Tomografik Özellıklerın Prognoza Etkisi

Ayşegül Öğmegül, Bayram Korkut

Perıferık Akciger Lezyonlarının Ayırıcı Tanısında Ultrasonografik Bulguların Dırek Akcığer Radyogramları İle Karşılaştırılması

Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Kemal Balcı, Mustafa Erken, Ahmet Candan Durak, Alaattin Vural

Akut Apendisit Tanısında Ultrasonografinin Tanı Değeri

Adil Kartal, Kemal Ödev, Bilge Çakır, Mustafa Erken, Saim Açıkgözoğlu

Jinekolojik Pelvik Patolojilerde Us Ve Bt Nin Tanı Değerı

Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Oktay Işık

Nervus Vagus Schwannomu

Nahit Ökesli, Adnan Kaynak, Mikdat Bozer, Ali Küpelioğlu, Ömer Karahan

Fetal Anomalilerin Ultrasonografik Ozellikleri

Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Cemalettin Akyürek, Mustafa Erken, Sema Soysal

Akciğerde Deneysel Sekonder Hıdatidoz

Mehmet Yeniterzi, Adil Kartal, Mustafa Şahin, Yüksel Arıkan, Ramazan Kadak, Osman Yılmaz, Hasan Solak, Tahir Yüksek, Ömer Karahan

Perıferık Yalancı Anevrizmalar

Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Hasan Solak, Özkan Akkoç, Gökalp Özgen, Şükrü Bülent Özer

Kolesteatomalı 57 Kronık Otitis Medıa Olgusuna Ait Preoperatif, Operatif Ve Postoperatif Bulgular Ve Sonuçlarin Analızı

Faruk Yıldız

Pnömatozis Sistoides İntestinalis

Lema Tavlı, Şakir Tavlı, Nahit Ökesli, Ömer Karaaslan, Osman Yılmaz, Özden Vural

Mezenter Kistının Sebep Olduğu Bir Barsak Tıkanması Vakası

Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Engin Günel, Mustafa Şahin

İdyopatik Konstipasyonun Tedavısınde Cerrahinin Yerı

Yüksel Tatkan, Ömer Karahan, Adil Kartal, İrfan Tunç, Mustafa Şahin

Bir Yaka Dolayısıyla Nadır Görülen Alkalescens-Dispar (a-D) Grubu Bakteriler

Halil Özerol, A. Zeki Şengil, Bülent Baysal

Juvenil Larengeal Papillomatozis

Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Harun Doğmuş

Eğilmiş Küntscher Çivisinin Çıkarılması

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Necmettin Reis, Mahmut Mutlu

Kliniğimizde Görülen 4 Krukenberg Tümörü Olgusu

Cemalettin Akyürek, Ergün Onur, Lema Tavlı, B. Kara

İleosigmoid Düğümlenme

Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Yüksel Arıkan, Adil Kartal

Koledok Kistlerinde Teşhıs Ve Tedavi

Ömer Karahan, İrfan Tunç, Adnan Kaynak, Yüksel Tatkan, Alaattin Vural

Noonan Sendromu

Sevim Karaaslan, İbrahim Erkul, Kenan Şen

Bir Porselen Safra Kesesi Vakası

Ömer Karahan, Adil Kartal, Yüksel Tatkan, Serdar Yol

Bronşektazi Komplikasyonu Olarak Gelışen Multilp Serebral Apse

Ayşegül Öğmegül, Kemal Tahaoğlu, Mustafa Sait Gönen

Plevral Tutulma Gösteren Bir Multipl Myeloma Vakası

Şamil Ecirli, Hasan Hüseyin Telli, Mehmet Polat, Andaç Argon, Mehmet Gök

Hepatite Bağlı Aplastik Anemi

Şamil Ecirli, Hasan Hüseyin Telli, Mehmet Bitirgen, Mehmet Polat, Andaç Argon

Pseudomonas Menenjiti

Ahmet Saniç, Bülent Baysal, Emine İnci Tuncer, Mehmet Bitirgen, Andaç Argon

Sturge-Weber Sendromunun Kranıal Bilgisayarlı Tomografie Özelliklerı

Bilge Çakır, Kemal Ödev

Yapay Kemık Çalışmaları

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Necmettin Reis

İnvitrofertilizasyon Ve Embriyotransferi

Refik Soylu, Selçuk Duman, Sabiha Serpil Kalkan, Muzaffer Şeker

Antibiyotiklerin Etkisinin Ultrasonla Güçlendırılmesı

Fuat Yöndemli, Bülent Baysal

Sigaranın Fetal Kardiyovasküler Sıstem Üzerindeki Etkileri

Sevim Karaaslan

Kalsiyum İyonunun Fizyolojik Rolü Ve Kalsıyum Kanalları

Ayşegül Cenik, Ayşe Saide Şahin

İndeksleme