Yıl: 199, Cilt: 7, Sayı: 2

Year: 199, Vol.: 7, No.: 2

Araştırma makalesi
Mandıbula Rekonstrüksıyonu

Bedri Özer, Ziya Cenik, Levent Soley, Hasan Uğur, Ersin Bulun

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco