Yıl: 1990, Cilt: 6, Sayı: 1 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1990, Vol.: 6, No.: 1 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Akut Stres Ve Depresyonda İmmün Cevaplar

İshak Özkan, Emine İnci Tuncer, Naci Kemal Kırca, A. Zeki Güney, Duygu Fındık

Multipl Sklerovda Bilgisayarlı Beyın Tomografisi Bulguları

Ayşegül Öğmegül, Galip Akhan, Saim Açıkgözoğlu

Akut Miyokard İnfarktıslü Hastalarda Görülen Komplikasyonların Lokalizasyonlarla İlişkisi

Şamil Ecirli, Hasan Hüseyin Telli, Mehdi Yeksan, Mehmet Gök, A. Nuri Sezer, Yusuf Erdoğan

Ayakta Kavus Deformitesi Ve Tedavı Yaklaşımları

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Necmettin Reis

Femur Boyun Kırıklıklarının Thompson Protezi Uygulaması Ile Tedavısı

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Necmettin Reis, Mahmut Mutlu

İşitme Engellilerde Okuma -Preliminer Çalışma

Nurhan İlhan, Orhan Demir, Galip Akhan, Süleyman İlhan

Tiroid Kistlerınin Ultrasonografi Ve Bilgisayarlı Tomografi Özellıklerı

Bilge Çakır, Kemal Ödev, Oktay Esen

Mediastinal Kıtleler

Mehmet Yeniterzi, Hasan Solak, Tahir Yüksek, Cevat Özpınar, Galip Akhan, Ayşegül Öğmegül

Sistemık Dolaşıma Katılan Hepatötrofik Faktörün Karaciger Atrofisi Üzerındekı Etkısı

Adil Kartal, Mehmet Yeniterzi, Selçuk Duman, Yüksel Tatkan, Tahir Yüksek, Muzaffer Şeker, Mustafa Şahin, Yüksel Arıkan, Ömer Karahan

Karın İçi Yapışıklık Oluşmasında Değışık Sütür Materyellerinin Etkılerı

Şakir Tavlı, Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Lema Tavlı, Mustafa Şahin, İrfan Tunç

Meme Karsinomunun Fibrokistik Hastalık İle Plişkisi

Özden Vural, Osman Yılmaz, Adil Kartal, Ömer Karahan, Mustafa Şahin

Kronik Böbrek Yetmezliği Olgularında Hdl E Vitamini Düzeyı

Sadık Büyükbaş, İsmail Öztok, Mehdi Yeksan, Mustafa Ünaldı, Süleyman Türk, Mehmet Gürbilek, Mustafa Yöntem

Konya'da Gürülen Çocuk Zehirlenmelerinin İncelenmesi

Haluk Yavuz, Hasan Koç, Ümran Çalışkan, İbrahim Erkul, Ahmet Bozkır

Feto-Maternal Transfüzyon Ve Feto-Maternal Transfüzyonu Etkıleyen Faktörler

Ümran Çalışkan, Hasan Koç, Dursun Odabaş, Fatih Toksöz, İbrahim Erkul

Medulloblastomalarda Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Krıterlerı

Bilge Çakır, Ayşegül Öğmegül

Bir Vaka Nedenıyle Prune Belly Sendromu

Sevim Karaaslan, İbrahim Erkul, Ahmet Bozkır, Saim Açıkgözoğlu, Kenan Şen

Bir Vaka Dolayısı İle Prune Belly Sendromunda Ürolojik Tedavi

İbrahim Ünal Sert, Sevim Karaaslan, Lema Tavlı, Ali Acar, Ahmet Öztürk

Bir Mikozis Fungoides Vakası

Şamil Ecirli, Osman Yılmaz, Hasan Hüseyin Telli, Özden Vural, Mustafa Sait Gönen

Bezoarlara Bağlı Barsak Tıkanmaları

A. Erkan Ünal, Ömer Karahan, Adil Kartal, Yüksel Tatkan

Beslenmenın Kanser Üzerıne Etkısı

Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Serdar Yol

Obezite Ve Gzersiz

Gülden Gedikoğlu, Neyhan Ergene, Tülin Bilgili

İndeksleme