Yıl: 1990, Cilt: 6, Sayı: 3 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1990, Vol.: 6, No.: 3 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Midazolam İnfüzyonu Ve Halotan Anestezisinin Karack;er Fonksiyonları Üzerıne Etkilerinin Karşılıklı Değerlendırılmesı

Yaman Özyurt, Şeref Otelcioğlu, Selmin Ökesli, A. Feyza Ünal

Cyclosporın A'nın Nefrotoksik Etkısı

Nahit Ökesli, Yüksel Tatkan, Adnan Kaynak, Mustafa Şahin, Yüksel Arıkan

Konya'nın İçme-Kullanma Sularının Demır, Fluorür Ve Klorıür Yönünden Araştırılması

Mustafa Mete, Orhan Demireli, Selma Çivi, Tahir Kemal Şahin

Anaflaktoid Purpuralı 106 Çocuğun Incelenmesı

Haluk Yavuz, Orhan Çelik, Hasan Koç, Ahmet Özel, Ümran Çalışkan, Dursun Odabaş, İbrahim Erkul

Fototerapinin Kromozonlarda İn Vivo Kardeş Kromatid Değışım Oranına Etkısı

Ümran Çalışkan, Aynur Acar, Ahmet Faik Öner, Hasan Acar, İbrahim Erkul

Konya Ve Çevresınde Primer İnfertil Kadınlarda Antichlamydial Igg Antikoru Prevalansının Elısa Yöntemı İle Tespıtı

Mahmut Baykan, Bülent Baysal, Cemalettin Akyürek, Metin Çapar

Aynı Taraflı Femur Ve Tibia Kırıkları Ve Tedavi Yaklaşımları

Abdurrahman Kutlu, Mahmut Mutlu, Recep Memik, Orhan Büyükbebeci

Maksilla1da Ameloblastık Fıbrosarkom

Bedri Özer, Ziya Cenik, Mustafa Tüz, Tolga Şahiner, Alaattin Başöz

Bir Yaka Nedeniyle Morquio Sendromu

Sevim Karaaslan, İbrahim Erkul, Ahmet Bozkır, Bilge Çakır

Appendiks Mukoselı

Nahit Ökesli, Şakir Tavlı, A. Erkan Ünal, Yüksel Tatkan

45,x /46,x,i (xq) Ve 46,x, İ.(xq) Karyotipine Sahıp İkı Olgunun Degerlendırilmesi

Aynur Acar, İbrahim Erkul, Sennur Demirel, Hasan Acar, Tülin Çora, Said Gönen

Konya Alaeddin Darü'ş-Şifası Ve Darüş-Şifâ Medresesine Daır Bazı Belgeler

Yusuf Küçükdağ

İndeksleme