Yıl: 1991, Cilt: 7, Sayı: 4

Year: 1991, Vol.: 7, No.: 4

Araştırma makalesi
Izole Sıçan Gastro-Özofagal Sfinkterinde Asetılkolin'e Bağlı Kasılmalarda Felodipin, Verapamil, Nımodipin Ve Nikardipin'in İnhibıtor Etkılerı

Arzu Küçükosmanoğlu, Ekrem Çiçek, Necdet Doğan

Vekuronyum'un Kardiyovasküler Sıstem Üzerıne Ve Serum Potasyum Düzeyıne Etkılerı

Selmin Ökesli, Şeref Otelcioğlu, Nedim Gökçeler, Sadık Özmen, A. Feyza Ünal

Migrenli Hastalarda Yarı Görme Alanı Uyarımı İle Elde Edılen Görsel Kortıkal Cevaplar

Galip Akhan, Nurhan İlhan, Süleyman İlhan

Orta Anadolu'daki Asemptomatik Erişkinlerde Koroner Kalp Hastaliklari Ve Rısk Faktorlerinin Araştirilmasi

Mustafa Sait Gönen, Hasan Gök, Ali Bayram, V. Gökhan Cin, Hasan Hüseyin Telli

Epifiz Kırıkları

Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Mahmut Mutlu, M. İ. Safa Kapıcıoğlu

Serebrovaskoler Hastalıklarda Ekg Değişıklıkleri

Nurhan İlhan, Ahmet Kaya

Migrenli Hastalarda Görsel Uyarılmış Kortikal Cevaplar

Bülent Oğuz Genç, Betigül Kayserili, Nurhan İlhan, Süleyman İlhan

Migrende Beyın Safı Işıtsel Uyarılmış Potansıyellerı

Betigül Kayserili, Bülent Oğuz Genç, Nurhan İlhan, Süleyman İlhan

Konya Bölgesınde Sağlıklı Obez Kışılerde İnsulin Ve Kortızol Değerlerı

Mustafa Ünaldı, Ahmet Çığlı, Aykut Çağlayan, Mehmet Gürbilek, Mehmet Akdoğan, Mehmet Aköz

Erişkin Tibia Cisim Kırıkları Ve Tedavi Sonuçları

Abdurrahman Kutlu, Mahmut Mutlu, Recep Memik, Orhan Büyükbebeci

Basketbol Yaralanmaları

Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Ahmet Gürsel Oğuz, Mahmut Mutlu

Salmonellozis'li Hastalarda Lam Ve Tüp Aglütinasyon (wıdal) Testlerının Karşılaştırılması

Bülent Baysal, Mahmut Baykan, Halil Özerol, Emine İnci Tuncer

İnsan Perifer Kanındaki B, T Ve Null Lenfositlerinin Esteraz Sitokimyası Ve Yüzey İmmünoglobülinlerinin İmmonoenzimatik Yöntemle Boyanarak Belırlenmesı

İlhami Çelik, Reşat N. Aştı, Neyhan Ergene

Bir Konjenital Kornea Plana Olgusu

Fehmi Özkan, Süleyman Okudan

Malign Hemanjioperisitoma (bir Vaka Nedeniyle)

Ahmet Kaya, A. Nuri Sezer, Laika Karabulut, Fatih Tuncel

Kemiğin Kist Hidatik Hastalığı

Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Salim Güngör, Mahmut Mutlu

Renal Onkositoma (bir Vaka Bildirimi)

Ali Acar, Recai Gürbüz, Salim Güngör, Ercüment Y. Acarer, Şükrü Çelik, Kadir Ceylan

Arteriosklerotik, Hipertansif Ve Diab Etık .retinopati

Süleyman Okudan, Nurhayat Karaköse, Mehmet Kemal Gündüz, Fehmi Özkan, Nilgün Özbayrak

Subklavian Venöz Kateterizasyon

Nahit Ökesli, Selmin Ökesli

Kronık Yorgunluk Sendromu

Halil Özerol, Bülent Baysal

Yetışkınlerde Koroner Arterlerin Çıkış Anomalileri

Hasan Gök, İsmet Dindar, Nuri Çağlar, Mehmet Özdemir

Selenyum: Dağılışı, Metabolızması Ve Fizyopatolojisi

İdris Akkuş, Ramazan Şekeroğlu, Abdurrahman Üner, Mehmet Aköz, Emin Kurt

Nöroendokrin Sistem Ve İmmun Sistem Arasındaki İlişkiler

Saadettin Çalışkan, Hakkı Gökbel, Emine Cantekinler

Eurofıt Testleri Ve Kullanımı

Hakkı Gökbel, Saadettin Çalışkan

Atrial Natriuretik Peptidlerin Hipertansiyona Etkileri

Fatma Şahin, Neyhan Ergene

Biyomedikal Mühendisliği: Hayati Bilimlerde Disiplinler Arası Bir Yaklaşım

Ahmet Arslan, Abdurrahman Kutlu, Faruk Aksoy, Emsal Hediye Uğur

Orta Anadolu Bölgesınde 7868 Vakada Konjenital Major Malformasyonların Sıklığı Üzerınde Bir Çalışma

Ahmet Arslan, Ferhan Paydak, Ahmet Bülent Turhan, Erol I. Yorulmazoğlu, Andaç Argon, Erdoğan Özkal

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco