Yıl: 1992, Cilt: 8, Sayı: 2 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1992, Vol.: 8, No.: 2 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
İstanbul Piyasasında Tüketıme Sunulan Türk Tıpı Beyaz Ve Kaşar Peynırle Rinde Yersinia Enteroc Ol It İca 'nın Va Rlığı

Emrullah Sağun, Özer Ergün

Konya Bölgesınde Annenın Gestasyonal Özellıklerıyle Bebek Ve Çocuk Ölümleri Arasındaki İlişkinın Araştırılması

Said Bodur, Ersin Eröktem, Orhan Demireli

Sıçan Nasal Mast Hücrelerının Işım Mikroskopik Sevıyede Histolojik Metodlarla İncelenmesi

Aydan Canbilen, Refik Soylu

Yumuşak Doku Tümörleri

Salim Güngör, Özden Vural, Hilal Koral, Dilek Bitik

Diabetlı Hastalarda Serum Fruktozamin Düzeylerı

Mehmet Aköz, Ahmet Çığlı, İdris Akkuş, Mustafa Ünaldı, Mehmet Akdoğan, Recep Gökçe

Bir Türk Serbest Güreş Takımının Fiziksel Ve Fizyolojik Özellıklerı

Celal Taşkıran, Hüseyin Uysal, Recep Memik, Hakkı Gökbel

Akut Septık Artrit Va Kalarında Klınık Özellıklerın Değerlendırılmesı

Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Salim Güngör, M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Osman Kurtuluş, Eyüp S: Karakaş

Çocuk Hastaların S.iltıp Fakültesı Hastanesınden Yararlanma

Faruk Öktem, Said Bodur, Aziz Polat, İbrahim Erkul

Konya Bölgesinde Sağlıklı Ve Tip Iı Diabetes Mellituslu Kışılerde Tiroidle Ilgılı Serum Hormon Düzeylerının Karşılaştırılması

Mustafa Ünaldı, Said Bodur, Ahmet Çığlı, Aykut Çağlayan, Mehmet Aköz, Mehmet Gürbilek

Dimetil Sulfoksit Metabolık Toksısıtesinin Değışık Organ Sevıyesınde Değerlendırılmesı

Selçuk Duman, Salim Güngör, Mehmet Çerçi, Mehmet Yüncü, Safiye Sayar, Refik Soylu

Yıkanmış Spermle İntrauterin İnseminasyon Ve Gebelık

Cemalettin Akyürek, Metin Çapar, Salim Güngör, Mahmut Baykan, Hikmet Karabacak

Nefrektomi Yapılan 150 Hastada Endikasyonlar Ve Komplikasyonlar

Mehmet Kılınç, Kadir Yılmaz, Salim Güngör, Mehmet Arslan, Esat M. Arslan

Değışık A Ylardaki İnsan Fötusunda Timusun Histolojik Yapısının Işık Mikroskobu Seviyesinde Incelenmesı

Safiye Sayar, Refik Soylu, Salim Güngör

Ünıversıte Öğrencilerinde Nonverbal Zeka İle El Tercıhı Arasındaki Ilışkı

Sadettin Çalışkan, Hakkı Gökbel, Cem Şeref Bediz

Kadınların Aıle Planlaması Konusunda Bılgı Kaynaklar' Ve Ge-Belıkten Korunmama Sebeplerinin Araştırılması

Selma Çivi, Said Bodur

Talipes Ekinovarusun Tedavi Sonuçları

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Mahmut Mutlu, Ahmet Arslan

114 Osteosarkoma Vak'asznın Ilistopatolojik Yönden Değerlendirilmesi

Hüseyin Üstün, Salim Güngör

Skleroderma Ve Malignite

Ender Semiz, Fahri Işıtan

Benign Nonparaziter Dalak Kisti Ve Parsiyel Splenektomi

Burhan Köseoğlu, Salim Güngör, Alaaddin Dilsiz, Aytekin Kaymakçı, Mehmet Çerçi

Vulvada Malign Melanoma

Salim Güngör, Mehmet Cengiz Çolakoğlu, Hakan Kaya, Mehmet Çerçi

Yenı Doğanda Safra Taşı: Spontan Rezolusyon

Hasan Koç, Alaaddin Dilsiz, Saim Açıkgözoğlu, Aziz Polat

Proksimal Humerus Ve A Kromion'da Multıple Lokalizasyonlu Malign Hemanjioendotelıoma

Mustafa Başbozkurt, Ethem Gür, Sabri Ateşalp, M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Kaan Erler

Böbrek Pelvisınin Yassı Hocreli Karsinomu

Salim Güngör, Özden Vural, Mehmet Çerçi

Kemiğin Kistik Anjiomatozis Hastalığı

Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Salim Güngör, Saim Açıkgözoğlu

Okkült Testikuler Seminom (vaka Takdimi)

Salim Güngör, Özden Vural, Dilek Bitik, Hilal Koral, Metin Bitik

Melanokortin Peptidler

Ali Bilgiç, Neyhan Ergene

Kolinesteraz Ve Klınık Önemi

Osman Yaşar öz, Hakkı Gökbel, Sadık Büyükbaş, Mehmet Numan Tamer

Güreşçilerin Fiziksel Ve Fizyolojik Karakteristikleri

Hüseyin Uysal, Celal Taşkıran, Recep Memik

İndeksleme