Yıl: 1992, Cilt: 8, Sayı: 3 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1992, Vol.: 8, No.: 3 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Insanlarda Nervus Alveolars İnferior Ve Foramen Mandibulae Üzerine Çalışma

Ahmet Salbacak, Taner Ziylan, Aydan Canbilen, Ali İhsan Kalkan, Mustafa Büyükmumcu

Toplumumuzun Sağlık Hızmetlerınden Beklentılerı

Selma Çivi, Murat Yaycı, Tahir Kemal Şahin

Yenidoğan Perıferal Kan Lenfosit Kültürlerinde Fototerapinin Uyardığı Mikronukleuslar

Tülin Çora, Sennur Demirel, Aynur Acar, İbrahim Erkul

Morfın Sülfat İle Stimüle Edılmış Sıçan Nazal Mast Hücrelerının Işık Mikroskobik Sevıyede Histokımyasal Metodlarla Incelenmesı

Aydan Canbilen, Sabiha Serpil Kalkan, Hasan Yüce

İnsanda Lumbosakral Segmental Uyarılmış Elektrospinogramının Dalga Komponentleri Üzerine Fenobarbital'ın Etkisi

Ş. Fatin Reel, Cumhur Ertekin

Içme Sütünde Chloramphenicol Kalıntılarının Enzim İmmunolojik Test Çubukları Metodu İle Araştırılması

Özer Ergün, Ali Bilgiç

Ani Isıtme Kayıpları; Kl!nık Gorus Ve Uygulamalarımız

Ziya Cenik, Fuat Yöndemli, Yavuz Uyar, Bedri Özer, Kaan Sağlam, Levent Soley

Postoperatif Bulantı Ve Kusmaların Önlenmesinde Droperidol, Metoclopramide Ve Dramamine'in Etkılerının Karşılaştırılması

A. Feyza Ünal, A. Erkan Ünal, Sadık Özmen, Sema Tuncer, Selmin Ökesli

Obez Kışılerde Akş,total Kolesterol, Iıdl - Kolesterol Ve Trıglıserıd Düzeylerı

Ahmet Çığlı, Mustafa Ünaldı, Aykut Çağlayan, Osman Yaşar öz, Süleyman Kaleli

Hipertiroidili Ve Hıpotıroıdılılerde Insülın Düzeylerı

Mehmet Akdoğan, Mehmet Aköz, Ahmet Çığlı, Süleyman Kaleli

Fetal Yaş Ve Matürasyon Tayininde Distal Femur Epifizi Sekonder Ossifikasyon Merkezının Sonografik İdentifikasyonu Ve Ölçümü

Sema Soysal, Kemal Ödev, Mustafa Erken, Hikmet Karabacak, Ergün Onur

Distal Femur Epifizi Sekonder Ossifikasyon Merkezının Sonografik Ölçümü İle Fetal Büyüme Takıbı

Sema Soysal, Kemal Ödev, Mustafa Erken, Ergün Onur

Travayda Lumbal Epidural Analjezinin Yenıdoğan Üzerıne Etkılerı

Sadık Özmen, Sema Soysal, Mecit Suerdem, Ergün Onur

Lumbal Epidural Analjezinin Travay Süresine Etkısı

Hikmet Karabacak, Sema Soysal, Sadık Özmen, Ergün Onur

Egzersiz Sonrası Oluşan Proteinüri

Ahmet Yılmaz, Neyhan Ergene, Hüseyin Uysal, Abdulkerim Kasım Baltacı, Recep Özmerdivenli

Koroner Kalp Hastalarında Plazma Ve Erıtros/t Içı Kolınesteraz Aktıvitelerının Ve Pche / Hdl (crf), Eache/hdl (vrf) Oranlarının Araştırılması

Osman Yaşar öz, İdris Akkuş, Sadık Büyükbaş, Hakkı Gökbel, Ali Bayram, Hasan Gök, Süleyman Türk, Yusuf Erdoğan

Perıwtan Mitral Balon Valvüloplastıde Atrıumlar Düzeyınde Soldan Sağa Şant: Sıklık Ve Altıaylık Takıp Sonuçları

İsmet Dindar, Nuri Çağlar, Oktay Ergene, Ömer Kozan, Mehmet Özdemir

Boğaz Kültürlerınde A-Grubu Beta Hemolitık Streptökok Üreyen Hastalarda Aso-Crp Düzeylerının Araştırılması

Mahmut Baykan, A. Zeki Şengil, Emine İnci Tuncer, Hilal Kart, Ayşen Karabayraktar, Bülent Baysal

Eozin0filik Granuloma

Hakkı Bölükoğlu, Banu Çiçek Bilkay

Behcet Hastalı(ında Vaskuler Tutulum

Sami Ceran, Cevat Özpınar, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Güven Sadi Sunam, Saim Açıkgözoğlu, Hasan Solak

İndeksleme