Yıl: 1992, Cilt: 8, Sayı: 4

Year: 1992, Vol.: 8, No.: 4

Araştırma makalesi
Total Kalça Artroplastisi Revizyon Sonuçları

Hilmi Ulus, Mustafa Başbozkurt, Ethem Gür, Levent Arıcan, Kaan Erler, M. İ. Safa Kapıcıoğlu

Pıyasada Bulunan Farklı Ikı Ceftrıaxone Preparatının İn-Vitro Olarak Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Bülent Baysal, Ahmet Saniç, Mahmut Baykan, Halil Özerol

Hipotiroidi Ve Perikardiyal Effüzyon

Ahmet Kaya, Hasan Hüseyin Telli, Ali Bayram, Serdar Karaköse

Bronş Astımlı Hastalarda Elektrolit Dczeyleri Ve Asid-Baz Dengesı

Ahmet Çığlı, Osman Yaşar öz, Sıtkı Göksu, İclal Meram, Oya Köylüoğlu, Jale Özaslan

Maksillofasyal Fraktürlerde Klınık Yaklaşım Ve Tedavı Sonuçlarımız

Ziya Cenik, Fuat Yöndemli, Yavuz Uyar, Bedri Özer

Akut Ataklar Yapan Kronık Tonsillitte Derın Ve Yüzeyel Bakterı Florası

Yavuz Uyar, Emine İnci Tuncer, Ziya Cenik, Fuat Yöndemli, Orhan Gül, Tolga Şahiner, Murat Günaydın

Plevral Sıvı Billirubin Düzeyının Serum Bilirubin Düzeyıne Oranının Transüda Eksüda Ayrımındaki Yerı

Kemal Tahaoğlu, Sibel Boğa, Özkan Kızgın, Hatice Türker, Okşan Güner

Şızofrenık Bozukluklarda Negatıf Ve Depresıf Semptomlar

Aysen Özkan, Ali C. Arık

Kıyılmış Çiğ Etlerın Salmonella Spp. Yönünden Araştırılması

İsmail Ceyhan, İbrahim Çakır, Said Bodur

Subaraknoid Kanamalar Ve İntrakraniyal Tümörlerde Ekg Değişiklikleri

Ahmet Kaya, Nurhan İlhan, Uğur Erongun, Osman Acar

Normal Doğumda Kontinü Epidural Analjezi: Lidocaine- Bupivacaine Kıyaslaması

Ateş Duman, Şeref Otelcioğlu, Sadık Özmen

Mitral Darlığında Renklı Doppler Akım İle Kapak Alanı Tayini

Ömer Kozan, Oktay Ergene, İsmet Dindar, Nuri Çağlar, Ali Bayram

Pulmoner Hıpertansıyonlu Kronık Hipoksemik Hastalarda Plazma Atrial Natrıüretık Peptid

Mecit Suerdem, Sebahattin Ateşal, Ebubekir Bakan, Hüseyin Şenocak, Ramazan Yiğitoğlu, Ümit Özbek

Tiroid Hastalıklarının Tanısında Tirolenfografının Değerı

Mehmet Metin Belviranlı, Adnan Kaynak, Adil Kartal

Gebelikle İlgili Sorunları Bulunan Anne Serumlarında Ve Kordon Serumlarında, Elisa İle Herpes Sımplex Virus-1 (hsv-1) Igg Ve Igm'nin Araştırılması

Mehmet Kıyan, Lügen Cengiz, Tevfik Cengiz, Fadıl Kara, M. Şahin Uğurel, Hakan Leblebicioğlu

Insan Nütrofıli Ozünebilir Nadh Oksidaz Enziminin Bazı Özellıklerı

Mustafa Ünaldı, İdris Akkuş, Mehmet Aköz, Mehmet Gürbilek, Mustafa Yöntem, Orhan Değer

İnsan Nötrofil Granülositlerinden Çözünebilir Nadı! Oksidaz Enzimpnin Saflaştırılması

Mustafa Ünaldı, İdris Akkuş, Mehmet Aköz, Mehmet Gürbilek, Mustafa Yöntem, Ahmet Çığlı

Alkol Kullananlarda Plazma Tnf-A Seviyeleri

Mehmet Gürbilek, A. Zeki Şengil, İdris Akkuş, Bülent Baysal, Hüseyin Uysal, Mustafa Yöntem

Etıl Alkolün Lipoprotein Fraksiyonları Üzerıne Etkılerı

Mehmet Gürbilek, İdris Akkuş, Mehmet Aköz, Hüseyin Uysal, Abdurrahim Koçyiğit, Mustafa Yöntem, Süleyman Kaleli

Travmatik Kulak Zarı Perforasyonları Tedavisi

Faruk Ildız

Median Doz Alloksanın Sıçan Endokrın Pankreas Ve Plasma Glikoz Düzeylerıne Etkısı

Osman Özcan, Erdal Karaöz, Cumhur Kılınç, Kemal Irmak

Farelerde Toksoplazma Gondii Enfestasyonunda Paneth Hücrelerının Işık Ve Elektron Mikroskobik Incelenmesı

Osman Özcan, Hüseyin Gün, Erdal Karaöz, Mehmet Tanyüksel, Kemal Irmak

Pulmoner Hipertansiyoniu Kronik Ilipoksemik Hastalarda Pulmoner Arteryal A İnat Natriüretik Peptid Üzerine Nifedipinin Etkisi

Mecit Suerdem, Hüseyin Şenocak, Ramazan Yiğitoğlu, Ümit Özbek, Sebahattin Ateşal, Ebubekir Bakan

Koyun Atriuınunda Atrial Granüller

Fatma Şahin, Neyhan Ergene

Koyun A Triumunda Anp Sekresyonu

Fatma Şahin, Neyhan Ergene

Castleman Hastalığı

Kemal Tahaoğlu, Esen Akkaya, Ali Atasalihi, Özkan Kızgın, Muhan Erkuş, Canan Tahaoğlu

Komplike Bir Kolesteatoma Olgusu

Mustafa Ünal, Ahmet Candan Durak, Kaya Saraç, İsmail Külahlı, Nevzat Özcan

Klomipramine Bağlı Öprolaktinemik Bir Galaktore Vakası

Ramazan Özcankaya, Şenol Dane, Süha Sönmez, Fatih Akçay

Bir Vaka Nedeniyle Mikozis Fungoides

Hüseyin Endoğru, Hüseyin Tol, Şükrü Balevi, Ayfer Özkardeş

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco