Yıl: 1993, Cilt: 9, Sayı: 2 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1993, Vol.: 9, No.: 2 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Ratlarda Eksperimental Renal Kistik Hastalık Gelışımı

Ali Acar, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan, Salim Güngör, Ercüment Y. Acarer, Şükrü Çelik

Tıkanma Sarılığında Kolanjiojejunostomi

Yalçın Kekeç, Hüsnü Sönmez, Emin U. Erkoçak, Haluk Demiryürek, Rıfkı Altınay, Cemalettin Camcı

Mesane Duvarin' Ve Prostat! Tutmuş Patolojilerde Anal Sistografi

Ali Acar, İbrahim Ünal Sert, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan, Şenol Ergüney

Tiroid Ameliyatlarında Nervus Laryngeus Rekurrens Ve Dığer Tiroidektomi Komplikasyonları

Şükrü Bülent Özer, Şakir Tavlı, Mikdat Bozer, Adnan Kaynak

Hipertansif Hastalarda Kısa Sürelı Perındoprıl Tedavisinin Kalbın Fonksiyonları Ve Kıtlesı Üzerıne Etkılerı

Talat Tavlı, Ahmet Altınbaş, Bayram Korkut, Hasan Gök

Ince Iğne Aspirasyon Biyopsisinin Tıroıd Lezyonlarının Değerlendirilmesindeki Yerı

Coşkun Tecimer, Tülay Tecimer, Hüseyin Üstün, Gökhan Erpek, Salim Güngör, Hilal Koral, Suat Bozkürk

Akut Miyokard İnfarktüsünden Sonra Uygulanan Trombolitik Tedavının Klınık Ve Laboratuvar Bulgulara Etkısının Plasebo İle Karşılaştırılması

Talat Tavlı, Bayram Korkut, Hasan Gök, Alaaddin Avşar

Nitrogen Mustard (hn2)'ın Sıçanda Lethal Doz

Osman Özcan, Selçuk Duman, Kemal Irmak, Hüseyin Uysal, Hasan Koç

Femur Boyu Ve Distal Femur Epifiz Sekonder Ossıfıkasyon Merkezının Sonografık Ölçumlerinin Karşılaştırılması

Sema Soysal, Ali Acar, Kemal Ödev, Ergün Onur

Kekemelik - Cinsiyete Bağlı Farklılıklar

Aysen Özkan, Ali C. Arık

Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Serum Selenyum Düzeyı

Ali Bayram, Mehmet Erkoç, Aşkın Işımer, Ahmet Soyal, Ahmet Aydın, Alaaddin Avşar

Deneysel Optik Sinir Lezyonlarında Uyarılmış Potansiyellerin Değışımı

Osman Acar, Hamiyet Pekel, Erdal Kalkan, Süleyman Okudan

Kromolin Sodyum İle Stabilize Edılmış Nasal Mast Hücrelerının Işık Mıkroskobik Sevıyede Incelenmesı

Aydan Canbilen, Ahmet Salbacak, Selçuk Duman

Oriner Sıstem Infeksıyon Etkeni E.colplerin Çeşıtlı Antibakteriyellere Duyarlılıkları

Alaaddin Pahsa, Murat Dayanç, Halil Kurt, Hüseyin Gün

Çeşıtlı Solid Tümörlü Hastalarda Antı-Hcv Pozitifliği

A. Zeki Şengil, Mahmut Baykan, Ayşen Karabayraktar, Mehmet Çerçi, Bülent Baysal, Ali Koşar

Prematüre Bebeklerde Fetal Malnütrisyonun Değerlendırılmesı

Hasan Koç, Ahmet Özel, M. Mansur Tatlı, İbrahim Erkul

Çocukluk Çağı İnvajinasyonları

Alaaddin Dilsiz, Aytekin Kaymakçı, Osman Güler, Burhan Köseoğlu, Fatma Çağlayan

Normal Kışılerde, Glikoz Tolerans Bozukluğu Olanlarda Ve Diabetes Mellituslularda Koroner Kalp Hastaliği Rıskı

Ali Bayram, Hüseyin Kazancı, Alaaddin Avşar, Talat Tavlı, Süleyman Türk, İrfan Güner

Dırsek Pozisyonunun Ulnar Sinir İletimine Etkısı

Betigül Yürüten, Kubilay Varlı, Gülay Nurlu, Süleyman İlhan

Mandibula Osteomyeliti

Fuat Yöndemli, Tolga Şahiner, Ersin Bulun

Disfajiye Neden Olan Karotid Arter Anomalisi

Ali Bayram, Yılmaz Kabakkaya, Mustafa Bolat, Alaaddin Avşar, Orhan Demir

Yağli Filum Terminale Tethered Kord Sendrdomu

Osman Acar, Uğur Erongun, Mustafa Balevi, Orhan Demir

Mastoidite Bağlı Sekonder Gelışen Bır Orbita Absesi Olgusu

Süleyman Okudan, Nazmi Zengin, Mehmet Kemal Gündüz, Mehmet Okka

Bobızek Leiomyosarkomu

Ali Acar, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan, Şükrü Çelik, Salim Güngör

İnguinal Mersilen Mesı-H Hernioplasti Sonuçlarımız

Şakir Tavlı, Adnan Kaynak, Mikdat Bozer, Şükrü Bülent Özer, İbrahim Ünal Sert

Üretral Polip: İnfravezikal Obstruksiyon Ve Hematüri Nedenı (iki Vaka Bildirimi)

Ali Acar, Recai Gürbüz, Şükrü Çelik, Esat M. Arslan, Kadir Ceylan

Sternal Kondrosarkomanin Sandwıch Teknikli Çelik Protezle Tedavisı

Cevat Özpınar, Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Ufuk Özergin, Hasan Solak

Supra Ventrıküler Taşikardilerin Tedavısınde Adenosının Yerı

Talat Tavlı, Vedide Tavlı, Hasan Gök

Kontakt Lensler: Endikasyonları, Komplikasyonları Ve Kontrendikasyonları

Süleyman Okudan, Mehmet Okka, Ahmet Özkağnıcı

İndeksleme