Yıl: 1993, Cilt: 9, Sayı: 3 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1993, Vol.: 9, No.: 3 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
90 Vakada İzole Aort Kapak Replasmanı Sonuçları

Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Sami Ceran, Cevat Özpınar, Hasan Gök, Ali Bayram, Güven Sadi Sunam, Hasan Solak

37 Vakada İzole Aort Kapak Replasmanı Sonuçları

Mehmet Yeniterzi, Sami Ceran, Tahir Yüksek, Cevat Özpınar, Ali Bayram, Hasan Gök, Ufuk Özergin, Hasan Solak

Aort Kapak Vejetasyonlarının Teşhisinde Ekokardioğrafinin Yerı

Hasan Hüseyin Telli, Şamil Ecirli, Ahmet Kaya, Mustafa Sait Gönen, Cevat Özpınar

Respiratuar Distres Sendromu

Rüstem Aşkın, Rahim Kucur

Famılial Hiperlidemik Bir Gebede Tekrarlayan Akut Pankreatite Bağli Gelışen Missed Abortus Olgusu

Hakkı Polat, Ahmet Kaya, Serdar Karaköse, Ali Koşar, A. Nuri Sezer, Salim Güngör

Derin Boyun Enfeksiyonları

Ahmet Kaya, Fuat Yöndemli

Derleme Hemodiyaliz İçin Arteria Brakialis Ve Vena Brakialis Arasinda Arterio-Venöz Fistül

Ali Acar, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan, Ercüment Y. Acarer, Şenol Ergüney, Şükrü Çelik

Koloni Stımulan Faktörler

Hilal Kart, A. Zeki Şengil, Bülent Baysal

Geçmışten Günümüze Dermatoglifikler

Ahmet Bülent Turhan, Metin Atasu, Ferhan Paydak

Geçmışten Günümüze Dermatoglifikler

Ahmet Bülent Turhan, Metin Atasu, Ferhan Paydak

Imperfore Anüs, Persistan Kloaka Ve Ürogenital Sinüs Çıkışı Obstrüksıyonu

Ali Acar, Esat M. Arslan

Hırschsprung Hastalığında Etyopatogenez Ve Tanı Yöntemlerı

Alaaddin Dilsiz, Fatma Çağlayan, Burhan Köseoğlu, Aytekin Kaymakçı, Osman Güler

Kardiyojenik Şok Tedavisinde İntraaortik Balon Pompasının (iabp) Yerı

Hasan Gök, Bayram Korkut, V. Gökhan Cin

İndeksleme