Yıl: 1993, Cilt: 9, Sayı: 4

Year: 1993, Vol.: 9, No.: 4

Araştırma makalesi
Postbuller Stenozan Ülserlerin Cerrahı Tedavısınde Bir Teknik Kombinasyon (vagaomi + Piloromyektomi+duodenoplasti)

Mehmet Metin Belviranlı, Adil Kartal, Faruk Aksoy, Mehmet ak

İnfant Ve Çocuklarda Normal Dalak Boyutlarının Ultrasonografi İle İncelenmesi

Serdar Karaköse, Ahmet Kaya, Serdar Tarhan, Aydın Karabacakoğlu, Bilge Çakır, Kemal Ödev

Gazyağı Pnömonileri

Faruk Özer, Mehmet Gök, Oktay İmecik

Beket Hastalmında Temporo-Mand1buler, Sakro-Ilıad Ve Entesopatik Tutulum

İsmail Şimşek, Saim Açıkgözoğlu, Hüseyin Tol, Şükrü Balevi, Hüseyin Endoğru, Serdar Tarhan

Mesane Taşlarına Ekstrakorporeal Litotripsi Uygulaması

Ali Acar, Talat Yurdakul, Esat M. Arslan, Giray Karalezli, Şenol Ergüney, Şükrü Çelik

Gebelık Yaşına Bağlı Fötal İntestinal Sıstem Gelişiminin Ultrasonografik İncelenmesi

Serdar Karaköse, Sema Soysal, Serdar Tarhan, Aydın Karabacakoğlu, Kemal Ödev, Ergün Onur

Plevra Sıvısı Sıl-2r Düzeyının Plörezilerin Ayırıcı Tanlsındaki Yeri

Faruk Özer, Mehmet Gök, Oktay İmecik

Konjenital Ptozis; Cerrahi Yöntemler Ve Sonuçlarımız

Nazmi Zengin, Emine Kurt, Süleyman Okudan, Mehmet Kemal Gündüz

Sıgaraya Pasıf Maruziyet İle Akciğer Kanserı Ve Kronık Obstrüktif Akciğer Hastalığı (koah) Arasındaki İlişki

Tahir Kemal Şahin, Selma Çivi, Murat Yaycı

Penıs Fraktürü

Ali Acar, Esat M. Arslan, Zafer Yaman, Şükrü Çelik, Şenol Ergüney, Mehmet Özeroğlu

Rekürran Aftöz Stomatitde Serum Demiri Ve Total Demır Bağlama Kapasıte Düzeylerı

Ayfer Özkardeş, Şükrü Balevi, Hüseyin Endoğru

Tüberküloz Plörezilerde Spesıfık Igg'nin Tanı Değerı

Faruk Özer, Mehmet Gök, Oktay İmecik, Ali Özkurt

Venöz Yaralanmalar Ve Cerrahi Tedavisi

Sami Ceran, Cevat Özpınar, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Ufuk Özergin, İlhami Solak, Mehmet Metin Belviranlı, Hasan Solak

Multiloküler Renal Kist (multiloküler Kistik Nefroma ) Nadir Görülen Bir Vaka Bildirimi

Ali Acar, Recai Gürbüz, Özden Vural, Esat M. Arslan, Şenol Ergüney, Kadir Ceylan

Aort Darlıoı Angına Pektorıs Ve Koroner Arter Hastaıagı Arasındakı İlişkiler

Yahya Erdoğan, Ali Şaşmaz, Emine Kütük, Siber Göksel

Plevra Sıvısı Ferritin Düzeyinin Tanısal Değerı

Faruk Özer, Mehmet Gök, Oktay İmecik, Bünyamin Kaptanoğlu, Kürşat Uzun

Bobrek Yetmezliğinde Intermıttan Perıton Dıyalız Uygulanması

Recai Gürbüz, Ali Acar, Esat M. Arslan

Acm Kalp Amellyatlarında Kalp Debısı Hesaplanmasında Thermodılusyon Metodu Ile Fıck Metodunun Karsılastırılması

Cevat Özpınar, Ufuk Özergin, Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Hasan Solak

Distimi Ve Cinsiyet

Ali C. Arık, Mehmet Çopur, Ahmet R. Şahin

Enürezis Noktürnada Ürodinamınin Önemı

Giray Karalezli, Talat Yurdakul, Esat M. Arslan, İbrahim Ünal Sert

Meme Kanserinde Histolojık Grade Ve Elastozis İlişkisi

Hilal Koral, Lema Tavlı, Özden Vural, Şakir Tavlı, Salim Güngör, Dilek Bitik

Herpes Zoster Ve Malignansı

Hüseyin Endoğru, Hüseyin Tol, Süleyman Dönmez

Memenin Taşlı Yüzük Hucreli Karsinoması: Bir Olgu Nedenıyle

Ayşe Sertçelik, Serpil Dizbay Sak, Salim Güngör

Gebe Bir Kadında Tekrarlayan Tipte Kolestatik Sarılık İle Birlikte Kolelitiyazis Olgusu

Hakkı Polat, Ali Koşar, Süleyman Türk, Mehdi Yeksan, Enver Akbaş

İki Olgu Dolayısıyla Behçet Hastalığında Familyal Tutulum

Hüseyin Tol, Hüseyin Endoğru, İnci Mevlitoğlu

Bır Malıgn Feokromositoma Olgusu

Ayşe Sertçelik, Arzu Ensari, Serpil Dizbay Sak, Nuraettin Sertçelik

Flow Sitometri

Şenol Ergüney, Ali Acar, Esat M. Arslan, Şükrü Çelik, Ercüment Y. Acarer

Dermatoglıfık Şekıllenmeler

Ahmet Bülent Turhan, Metin Atasu, Ferhan Paydak

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco