Yıl: 1997, Cilt: 13, Sayı: 2 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1997, Vol.: 13, No.: 2 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Insanlarda Adrenal Bezin Gelişiminin Il Trimestredeki Morfometrik Analizi

Mustafa Büyükmumcu, Nurcan Sert, Sultan Mermer, Taner Ziylan, Ahmet Salbacak, Nilsel Okudan

Kıskançlık - Boşanma - Eşi Öldürme Üçgeni

Kriton Dinçmen, Murat Bilgili, Ümit Biçer

Orta Öğrenim Ve Üniversite Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı

Nazmiye Kaya, Ali Savaş Çilli, İshak Özkan, Rüstem Aşkın, Metin Telcioğlu, Rahim Kucur

İshalli Çocuklarda Etken Dağılımı Ve Etkenlere Yönelik Özellikler

Hanefi Demirtaş, Muhsin Atık

Preeklampsill Gebelerde Iımblikal Kan Akımı Ve Fetal Kalp Fonksiyonları

Vedide Tavlı, Metin Çapar, Bülent Oran, Talat Tavlı

Myokard Korunmasında Kristalloid Ve Kan Kardiyoplejisi

Kadir Durgut, Mehmet Yeşiltay, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Hasan Solak

Kronik Maksiller Sinüzitli Hastalarda Tens Tedavisi

Levent Soley, Hatice Yöndemli

Mitral Pozisyonunda Björk-Shiley Ve Sorin Prostetik Kalp Kapaklarının Postoperatif Erken Ve Geç Dönemde Karşılaştırılması

Ufuk Tütün, Ufuk Özergin, Cevat Özpınar, Tahir Yüksek, Hasan Solak

Intratorasik İezyonlarda Anterior Mediastinotominin Tanı Değeri

Kazım Gürol Akyol, Güven Sadi Sunam, Sami Ceran, Aydın Şanlı, Tahir Yüksek, Hasan Solak

Tibia Psödoartrozlarının Ekstrakorporal Şok Dalgası (eswl) İle Tedavisi

Mustafa Yel, Recep Memik, Mehmet Arazi, Tunç Cevat Öğün

Çocuklarda Splenektorni Endikasyonları

Alaaddin Dilsiz, Lütfi Dağdönderen, Ahmet Hamdi Gündoğan

Trizomi 13 Saptanan İki Olguda Fenotip/karyotip Uyumunun İncelenmesi

Sennur Demirel, Ayşegül Zamani, Tülin Çora, Hatice Gül Dursun, Aynur Acar

Ektopik Paratiroid Adenomu

Metin Aydın, Osman Güler, Serdar Uğraş, Halil Arslan, İbrahim Barut

Juvenil Nazal Anjiofibrom

Levent Soley, Özden Vural, Serdar Karaköse, Mehmet Akif Eryılmaz

İndeksleme