Yıl: 1998, Cilt: 14, Sayı: 4 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1998, Vol.: 14, No.: 4 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Yaşlı Hastalardaki Acil Operasyonlar: Morbidite Ve Mortalite Sıklığı

Serdar Yol, Şakir Tavlı, Celalettin Vatansev, Faruk Aksoy, Adil Kartal, Mehmet Karademir

Eksploratif Timpanotomi

Bedri Özer, Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Kayhan Öztürk, Kazım Çayır

Larenks Kanserlerinin Lokalizasyonlarının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Değeri

Çağatay Han Ülkü, Ziya Cenik, Bilge Çakır

Normotansif Ve Hipertansif Prostat Hipertrofili Hastalarda Doksazosin Tedavisi

Talat Yurdakul, Giray Karalezli, Bülent Yiğit

Konya Kırsal Alanında Kocası Yurt Dışında Çalışan Kadınların Ruhsal Sorunları

Hasan Herken, Sıtkı Karaca, İshak Özkan, Said Bodur

Trizomi 21 Olgularında Karyotip Dağılımı, Cinsiyet Oranı Ve Ebeveynlerin Akraba Evliliği Sıklığı

Sennur Demirel, Aynur Acar, Tülin Çora, Hatice Gül Dursun, Ayşegül Zamani, Hasan Acar

Sağlık Ocaklarında Çalışan Sağlık Personelinin Mesleki Doyumu

Said Bodur

Atopik Olgularda Prick Test Ve Total Lge Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Mustafa Durmuş, Ahmet Akkaya, Mustafa Demirci, Murat Yarıktaş

Doğum Analjezisi

Sema Tuncer, Lütfiye Pirbudak, Aybars Tavlan

İndeksleme