Yıl: 1999, Cilt: 15, Sayı: 1 Tüm Sayı(PDF)

Year: 1999, Vol.: 15, No.: 1 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Konya'da Et Tüketim Tercihleri Ve Beyaz Et Tüketimi

Said Bodur, Fatih Kara

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1997 Yılı Perinatal Mortalitesi

Hasan Koç, Münire Çakır, Ali Acar, İsmail Reisli, Havvana Albeni, İbrahim Erkul

Benign Parotis Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Bedri Özer, Salim Güngör, Kayhan Öztürk, Kazım Çayır

Malign Melanoma Ve Nevüs Olgularında P53 Antijeninin Prognostik Önemi

Mustafa Cihat Avunduk, Şakir Tavlı

Tanı Konulamayan Plevral Efüzyonlu Olgularda Video Yardımlı Torokoskopik Cerrahi Tekniği (vats) İle Yapılan Plevral Biyopsinin Tanı Değeri

Aydın Şanlı, Sami Ceran, Olgun Kadir Arıbaş, Tahir Yüksek, Hasan Solak

Bir İdyopatik Retroperitoneal Fibrozis Olgusu

Talat Yurdakul, Şakir Tekin, Kadir Karabacak

Derleme
Karaciğer Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme Ve Anestezi Özellikleri

Cemile Öztin Öğün, Selmin Ökesli, Ateş Duman

Olgu sunumu
Pigmenter Paravenöz Korioretinal Atrofi

Tamer Demir, Turgut Yılmaz

İndeksleme