Yıl: 2000, Cilt: 16, Sayı: 4 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2000, Vol.: 16, No.: 4 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Antibiotic Usage İn Konya District

Kemal Tahir Şahin

İsofluran Ve Propofol Anestezisinin Serum Tsh, T3, T4 Düzeylerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Selmin Ökesli, Ateş Duman, Hülagü Barışkaner, Ali Kart, Sema Tuncer

Preeklampsili Gebelerde Maternal Ve Fetal Eritrositlerde Antioksidan Enzim Düzeylerinin Araştırılması

Yusuf Türköz, Mustafa Çekmen, Remzi Gökdeniz, Fikret Özuğurlu

Düşük Doz Morfin Hidroklorünün Rat Böbrekleri Üzerindeki Histolojik Etkisi * *

Ahmet Öztürk, Ahmet Salbacak, İlhami Çelik

Dokuz Yaştan Daha Küçük Çocukların Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Kirshner Teli Uygulaması

Mustafa Yel, Recep Memik, M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Abdurrahman Kutlu

Oksitosin İle Kontrakte Edilen İzole Gebe İnsan Myometriyumuna Klaritromisinin Etkisi

Hüsnü Çelik, Ekrem Sapmaz, Ahmet Ayar

Posttravmatik Posterior Üretra Rüptürleri

Ali Acar, Kadir Karabacak, Recai Gürbüz

Adneksiyal Torsiyonlarda Salpingooferektomi Ve Detorsiyon Uygulamasının Akciğer Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Ekrem Sapmaz, Hüsnü Çelik, İbrahim H. Özercan, Rasim Moğulkoç

İleri Evre Mesane Tümörlerinde Neoadjuvan M-Vac (metotreksat, Vinblastin, Doksorubisin, Sisplatin) Tedavisi Sonuçlarımız

Ali Acar, Kadir Karabacak, Giray Karalezli

Mekanik İleus Sonrası İnce Barsak Anastomozlarında Fibrin Glue'nun Etkinliği

Mustafa U. Kalaycı, Hakan Bulak, Erol Eroğlu, Süleyman Oral, Ceyhan Uğurluoğlu

Femur Cisim Kırıklarının Oyarak-Kilitli Çivilenmesi Sonrası Heterotopik Ossifikasyon Gelişimi

Özlem Akkoyun Sert, Mehmet Arazi, Mehmet Nihat Oktar, Recep Memik

Karın İçi Basınç Artışı İle Alt Ekstremite Transkutan Oksijen Saturasyonu Arasındaki İlişki

Mikdat Bozer, Şükrü Aydın Düzgün, Ali Coşkun, Ali Uzunköy, Ömer Faruk Akıncı, Bahattin Canbeyli

Benign Prostat Hiperplazisine Transüretral İnsizyon (tuıp) Uygulamasının Sonuçları

Recai Gürbüz, Giray Karalezli, Kadir Karabacak, Ali Acar

İleum Duplikasyonu

Yüksel Arıkan, Faruk Aksoy, İbrahim Sungur

Derleme
Prespiyopi Tedavisinde Progressif Gözlükler Ve Kontakt Lensler

Mehmet Okka

İndeksleme