Yıl: 2006, Cilt: 22, Sayı: 2 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2006, Vol.: 22, No.: 2 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Diyet Yağlarının Serum Ve Beyinde Antioksidan Aktivite Üzerine Olan Etkileri

Sevil Kurban, İdris Mehmetoğlu

Medikososyal Dermatoloji Polikliniklerine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Recep Dursun, Özgül Bike Yücalan

Duchenne Müsküler Distrofide Noktürnal Desatürasyonların Gün İçi Solunum Fonksiyonları İle İlişkisi

Baykal Tülek, Levent Tabak

Göz Küresi Laserasyonlarının Klinik Özelliklerinin İncelenmesi

Ümit Kamış, Hamiyet Pekel, Banu Turgut Öztürk, Khaligoul Akyer

Tidoid Ameliyatlarında Rekürren Laringeal Sinirinin Ortaya Konulmasının Vokal Kord Paralizisi Gelişmesine Etkisi

Hüsnü Alptekin

Olgu sunumu
Sol Ventriküler Divertikül

Ahmet Soylu, Mehmet Tokaç, Mehmet Akif Düzenli

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Hemodiyaliz Amaçlı Santral Venöz Kataterizasyon Öncesinde Pa (posteroanterior) Akciğer Grafisi Gerekli Midir?

Niyazi Görmüş, Yüksel Dereli, Halil Zeki Tonbul, Hasan Solak

İndeksleme