Yıl: 2007, Cilt: 23, Sayı: 3 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2007, Vol.: 23, No.: 3 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Vertebrobaziller Yetmezlik Tanısında Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin Etkinliği

Ganime Dilek Emlik, Ali Erbay, Demet Kıreşi, Orhan Demir, Serdar Karaköse

Migrende Göz Kırpma Refleksi Değişiklikleri

Figen Güney, Emine Genç

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Polikliniğine Bafivuran Çocuk Hastalarda Hepatit A Sıklığı

Meltem Energin, Şefika Elmas, Ahmet Sert

Eritropoetinin Kemoterapi Uygulanan Ratlarda Kolon Anastomozlarının İyileşmesi Üzerine Etkisi

Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Mehmet Metin Belviranlı, Faruk Aksoy, Celalettin Vatansev

Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Laparoskopik Kolanjiografi

Cemil er

Derleme
Multipl Sklerozda Akson Kaybı

Zehra Akpınar, Aysun Hatice Akça

Olgu sunumu
Uyanık Fiberoptik Entübasyon Esnasında Deksmedetomidin Kullanımı

Atilla Erol, Aybars Tavlan, Ahmet Topal, Gökhan Aysolmaz, Şeref Otelcioğlu

İntestinal Obstrüksiyonun Nadir Bir Sebebi: Abdominal Cocoon

Mehmet Kılıç, Mehmet Keşkek, Ömer Yoldaş, Tamer Ertan, Erdal Göçmen, Mahmut Koç

İndeksleme