Yıl: 2012, Cilt: 28, Sayı: 4 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2012, Vol.: 28, No.: 4 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Kayseri Propolisinin Etanolik Ekstraktının Antimikrobiyal Aktivitesi

Esma Gündüz Kaya, Hatice Özbilge, Songül Albayrak

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hasta Memnuniyeti

Şengül Şişe, Elif Cihan Altınel

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastaların Demografik Özellikleri Ve Fonksiyonel Durumları

Nilay Şahin, Emel Özcan

Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi İle İnsisura Scapulae’nin Morfometrik İncelemesi

Mehmet Tuğrul Yılmaz, Serter Gümüş, İsmihan İlknur Uysal, Yahya Paksoy, Muzaffer Şeker

Alfa Lipoik Asidin Diyabetli Sıçanlarda Egzersizle Oluşan Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri

Rahime Çelik Tav, Nilsel Okudan, Hakkı Gökbel, Sadık Büyükbaş, Muaz Belviranlı

Dexmedetomidinin İntraparankimal Basınç Ve Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi

Aybars Tavlan, Mehmet Erkan Üstün, Alper Yosunkaya, Ahmet ak, Aysel Kıyıcı, Handan Kozan Bardakçı, Funda Gök

Laparoskopik Gastrik Band Uygulaması: Band Migrasyonu Ve Portokutanöz Fistül Arasındaki İlişki

Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Alptekin, Murat Çakır, İlhan Çiftçi, Mustafa Şahin

Ketoprofenin Tonsillektomi Sonrası Kanama Üzerine Etkisi

Duran Karataş

Derleme
Diabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Selektif Lazer

Sevim Yaman

Çocuk Ve Ergenlerde Psikofizyolojik Kökenli Psikodermatozlar

Ayhan Bilgiç, Özlem Bilgiç

Olgu sunumu
Prenatal Tanısı Erken Gebelik Haftasında Konulan Konjenital Diyafragmatik Herni

Kazım Gezginç, Ali Haydar Kantarcı

Kitle Lezyonu Görünümünde Bir Kist Hidatik Vakası

Hadice Selimoğlu Şen, Ayşe Aydın, Abdurrahman Abakay, Abdulhalim Şenyiğit

Sistemik Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Spontan Aşil Tendon Rüptürü

Mehmet Ali Acar, Ömer Faruk Erkoçak, Hakan Şenaran

Lokal Anestezi İle İnkarsere Skrotal Dev İnguinal Herni Onarımı

Mehmet Erikoğlu, Gürcan Şimşek, Ali Bal

Brusellanın Alışılmamış Bir Sunumu: Pansitopeni

Turgay Ulaş, Cemal Bes, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Sadi Kerem Okutur, Mehmet Ali Eren, Fatih Borlu

Her Epidural Hematom Cerrahi Gerektirir Mi?

Bahattin Çelik, Hasan Büyükaslan, Ergün Karavelioğlu

İndeksleme