Yıl: 2022, Cilt: 38, Sayı: 2 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2022, Vol.: 38, No.: 2 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Velofarengeal Yetmezlik Sebebiyle Opere Edilen Hastaların Dinamik Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi

Tuğba Gün Koplay, Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mustafa Koplay

Akut Romatizmal Karditli Çocukların Elektrokardiyografilerinde Kardiyak Elektrofizyolojik Denge İndeksi

Fatih Şap, Ahmet Yasin Güney, Mehmet Burhan Oflaz, Tamer Baysal

Covıd-19 Pandemi Öncesi Ve Pandemi Döneminde Trakeotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Fatih Yücedağ, Şerife Şamil Kahraman

Covid-19 Hastalarında Yoğun Bakım Yatışı İle İlişkili Faktörler

Muhammet Raşit Özer, Ali Avcı, İsmail Baloğlu, Kader Zeybek Aydoğan

Yari-Otomatik Bir Yazilim Kullanilarak Yapilan Korneal Subbazal Sinir Pleksusu Analizlerinin Güvenilirliği

Selman Belviranlı, Ali Osman Gündoğan, Enver Mirza, Mehmet Adam, Refik Oltulu

Özofagogastrik Bileşke Adenekarsinomu (siewert Type Iı/ııı) Bulunan 69 Hastanın Analizi: 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Omer Yalkin, Nida Iflazoğlu, Mustafa Yener Uzunoğlu, Ezgi Işıl Turhan, Melike Nalbant

Covıd-19 Sırasında Üroloji Kliniklerine Normal Ve Acil Başvurulardaki Azalma: Gözlemsel Bir Çalışma

Mehmet Yılmaz Salman, Orhun Sinanoğlu, Göksel Bayar

Olgu sunumu
İzole Yüksek Ulnar Nöropatiyle Prezente Olan Bir Omuz Lezyonuna Ait Emg Olgu Bildirimi

Nur Türkmen, Betigül Yürüten, Figen Güney

İndeksleme