Etik Kurul Onayı

Tüm araştırma makaleleri için Etik Kurul Onayı alınmış olması, bu onayın makalede belirtilmesi ve belgelenmesi gerekmektedir. Vaka sunumu tarzı makalede ise hastanın yazılı ve sözlü onamı alınmış olmalıdır.
İndeksleme