Tek Kesiden Laparoskopik Apandektomi; Bir İlçe Hastanesi Deneyimi

İlhan Ece

Prognostik İnflamatuvar Ve Nütrisyonel İndeks'in Çocuklarda Postoperatif Morbiditeyle İlişkisi

Engin Günel, Osman Çağlayan, Fatma Çağlayan, Ahmet Hamdi Gündoğan

İndeksleme