Esansiyel Hipertansiyonlularda Magnezyum Metabolizması

Yıldız Divanlı

Nekrotizan Fasiitte Erken Tanı Ve Prognoz: 34 Hastanın retrospektif İncelenmesi

Mehmet İhsan Okur, Alpagan Mustafa Yıldırım, Tahir Şen, Bilsev İnce

Gebeliğin Akut Yağlı Karaciğer Hastalığı

Osman Balcı, Halime Göktepe, Alaa S. Mahmoud

Lynch Sendromu

Mustafa Şahin, Faruk Aksoy, Ömer Karahan, Hüsnü Alptekin

Sakroiliak Eklem Tutulumu İle Seyreden Alkalen Fosfatazın Normal Olduğu Bir Paget Hastası

Yunus Ugan, Mehmet Şahin, Şevket Ercan Tunç, İsmail Hakkı Ersoy, Banu Kale Köroğlu, İrem Arı

Kekemelik - Cinsiyete Bağlı Farklılıklar

Aysen Özkan, Ali C. Arık

Travmatik Tekrarlayan Omuz Çıkıklarının Artroskopik Bankart Tamiri İle Fonksiyonel Sonuçları

Egemen Altan, Müjdat Adaş, Murat Tonbul, Osman Orman

Astım Patogenezi

İsmail Reisli, Yavuz Köksal

Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Prenatal Risk Faktörleri

Semih Erden, Kevser Nalbant

Akut Pankreatitlerin Klınık Incelenmesı Ve Prognostik Faktörler

Suat Kağızman, Serdar Yol, Mustafa Şahin, Erşan Aygün, Mehmet Metin Belviranlı, Mustafa Atabek, Ersin Çiftçi, Lütfi Dağdönderen

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco