Mesane Tümörlerinin Tanısında Sanal Bt Sistoskopi Ve Konvansiyonel Sistoskopi Bulgularının Karşılaştırılması

Ali Sami Kıvrak, Demet Kıreşi, Ganime Dilek Emlik, Kemal Ödev, Mehmet Kılınç

Tek Kesiden Laparoskopik Apandektomi; Bir İlçe Hastanesi Deneyimi

İlhan Ece

İndeksleme