Effects Of HyperglycemIa On The Cerebral Ware] Volume And Serum Ldlı. Ck Levels In The RabbIts.

Osman Acar,Sadık Büyükbaş,Sabiha Serpil Kalkan,Erdal Kalkan,Gülden Gedikoğlu

  •  Year : 1989
  •  Vol : 5
  •  No : 2
  •  Page : 4-8
Abstract In this study, where 24 rabbits were used, an embolic cerebral ischemia was developed after dextrose giving in half of the rabbits and without dextrose giving in the °iller half At the rabbits, which were killed 24 hours after embolisation, volumes of cerebral infarct were de.termined; alsa the changes in serum CK and LDII levels were investigated. The results were discussed and literature was reviewed.

 

24 tavşanın kullanıldığı bu çalışmada, tavşanların yarısında dekstroz verdikten sonra diğer yarısında ise dekstroz vermeden embolik bir serebral iskemi yaratılmıştır. Ernbolizasyondan 24 saat sonra öldürülen tavşanlarda; serebral nekroz volütnleri hesaplanmış, ayrıca aralıklı alınan kan örnekleri ile serum CK ve LDI1 düzeyleri değişimleri araştırılmıştır. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.
  • Conflict of interest
Correspondence Address : Osman Acar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroşirüji ABD
Email : [email protected]
Cite this Article As :

Description : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Effects Of HyperglycemIa On The Cerebral Ware] Volume And Serum Ldlı. Ck Levels In The RabbIts., Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Received : 23.11.1989, Accepted : 23.11.1989
Selcuk Medical Journal
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;