Amaç ve Kapsam

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059), Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin bilimsel, bağımsız, hakemli, açık erişimli yayın organıdır. Tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Tıp biliminin tüm alanlarından yapılmış dünya genelinden çalışmaları kabul eder. Dergi, tanı ve tedavideki güncel gelişmelerin, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak klinik ve deneysel çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanmasını amaçlar. Her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında dört sayı olarak yayımlanır.

Selçuk Tıp Dergisi, tıp bilimine ve akademik çalışmalara katkısı olan, klinik ve deneysel çalışmaları, editöryal yazıları, kısa raporları, klinik olgu bildirimlerini, teknik ve eğitici derlemeleri, tıp konusundaki son gelişmeler ile orijinal görüntü raporlarını, görüntülü hastalık tanımlama sorularını ve editöre mektupları yayınlar. Ayrıca daha önce yayınlanmış makale ve deneysel çalışmalarla ilgili okuyucu soru ve katkıları kısaca yayınlanır. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri içermelidir. Tüm çalışmalarda etik kurul onayı bulunması ve bu onamın belgelendirilmesi gerekmektedir. Dergi, ‘Şeffaflık ve Akademik Yayıncılık En İyi Uygulamalar İlkelerine’ (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) (doaj.org/bestpractice) uygundur. Dergi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman hakemlere bilimsel değerlendirme için gönderilir. En az iki hakem değerlendirmesi sonucu karar verilir. Uygunluğu tartışılan çalışmalarda yardımcı editörler hakemlerin yorumlarını dikkate alarak kendi değerlendirmelerini eklerler. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar baş editör'e aittir. Bütün makaleler için süreçlerin editör ve yayın kurulu tarafından en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılması hedeflenir. Fakat elde olmayan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.

Selçuk Tıp Dergisi’nin Yayın Kurulu; yayın süreçlerinde Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization) (NISO) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Makalelerin tam metin yayın dili İngilizce’dir

Hedef okuyucu kitlesi; sağlığın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Selçuk Tıp Dergisi’nde makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Selçuk Tıp Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Derginin tüm giderleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanmaktadır. Derginin sayılarına ve yayınlanmış makale pdf formatlarına https://www.selcukmedj.org adresinden tam erişim sağlanabilir.

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, International Citation Index, TR Dizin ve EBSCO tarafından indekslenen uluslararası bir dergidir.


Tarihçe
İlk olarak 1984 yılında S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi (S.Ü Tıp Fak Derg) adıyla yayın hayatına başlayan Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J) (ISSN: 1017-6616, e-ISSN: 2149-8059), daha sonra sırasıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ve Selçuk Tıp Dergisi (Selçuk Tıp Derg) isimlerini almıştır. 2018'den bu yana da Selçuk Tıp Dergisi / Selcuk Medical Journal (Selcuk Med J) adıyla yayın hayatına devam etmektedir.