İkinci Işeme Sistoüretrografisinde Dilate Reflüyü İşaret Eden Parametreler

Ahmet Midhat Elmacı, Muhammet Irfan Donmez

Kardiyak Elektrofizyolojik Denge İndeksi Ve TP-E/qt Oranı İle Koroner Kollateral Dolaşım Arasındaki İlişki

Yakup Alsancak, Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Beyza Saklı, Abdullah İçli, Mehmet Akif Düzenli

Endometrial Karsinom Tanısında Papanicolaou Testinin Rolü

Gülay Turan, Akın Usta

Brakiyal Pleksus Felci Olan Çocuklarda “brachial Plexus Outcome MeasurE-Brakial Pleksus Sonuç Ölçümü”nün Gözlemciler Arası Güvenilirliği

Zeynep Hoşbay, Safiye Özkan, Müberra Tanrıverdi, Atakan Aydın

Çok Sayıda Trikobezoar

Müslim Yurtçu

İndeksleme