Tavşan Eti Yeme Sonrası Ortaya Çıkan Tularemi: Bir Olgu Sunumu

İsa Azgın,Esma Kepenek

Özeti

Özet

Francisella tularensis ile oluşan tularemi, etkenin giriş yerinde ülserasyon, bölgesel lenfadenit ve ateşle seyreden, pnömoni, sepsis gibi ciddi komplikasyonları olabilen, granülömatöz enfeksiyonla karakterize, zoonotik bir bakteriyel hastalıktır. Bakteri özellikle kemiricilerde ve tavşanlarda olmak üzere doğal ortamda yaygın rezervuar konakçıya sahiptir. İnsanlara bulaşma şekli, enfekte hayvan salgı ve organları ile doğrudan temas, bulaşmış su ve gıdalar ya da hava yoluyla olmaktadır. Burada 28 yaşında tavşan eti yedikten sonra boyunda lenfadenopati ve ateşle başvuran orofarengeal tipte tularemi olgusu sunulmaktadır.

Summary

The tularemia formed by Francisella tularensis, is a zoonotic, bacterial, granulomatous infectious disease characterized by ulceration at the entrance site of the agent, regional lymphadenitis and fever which may be accompanied by serious complications such as, pneumonia and sepsis. Bacteria have a common reservoir host in the natural environment, especially in rodents and rabbits. Humans get infected with direct contact with infected animal secretions and organs, contaminated water and food or airway. Here, we present a case of oropharyngeal tularemia with lymphadenopathy and fever after eating a 28-year-old rabbit meal.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsa Azgın, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi MERAM TIP FAKÜLTESİ Kulak Burun Boğaz Kliniği
Eposta : isaazgin@gmail.com
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tavşan Eti Yeme Sonrası Ortaya Çıkan Tularemi: Bir Olgu Sunumu, Olgu Sunumu,
Geliş Tarihi : 04.03.2017, Kabul Tarihi : 06.03.2017
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme