Ürolojide Seftriakson Uygulaması

Recai Gürbüz,Mehmet Arslan,Mehmet Kılınç,Kadir Yılmaz,Ahmet Öztürk,Halim Bozoklu

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 177-181
Özeti Seftriakson ile kronik üriner enfeksiyonların, posto-peratif üriner enfeksiyonların ve postoperatif yara enfeksiyonlarının tedavisinde başarılı sonuçlar alındı. Kontrol grubu olarak seçilen postoperatif üriner enfeksiyonlu hastalar Gentamisin ile tedavi edildi. Seftriakson gemtamisine göre daha etkili olup tek doz uygulama ve hastanede kalma süresini kısaltma üstünlüklerine sahiptir.

 

We treated chronic urinary infection, postoperative urinary infection and potoperative wound infection with ceftriaxon effectively. The patient with posoperative uri-nary infection vere treated with gentamycine compared with ceftriaxon treated patients. Since ceftriaxon can be giyen single dose a day lost hospitality period, superior than gentamycine.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Recai Gürbüz, selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ürolojide Seftriakson Uygulaması, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme