AKCİĞERDE DENEYSEL SEKONDER HIDATİDOZ

MEHMET YENİTERZİ, ADİL KARTAL, MUSTAFA ŞAHİN, YÜKSEL ARIKAN, Ramazan Kadak, OSMAN YILMAZ, HASAN SOLAK, TAHİR YÜKSEK, ÖMER KARAHAN

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 200-205
Klinik gözlemlerimizde nüks akciğer kisl hidatiğine pek rastlamadığınız halde, karaciğerde sekonder hidatidoz gelişiminin yüksek bir oranda olduğu dikkati çeknıektedir. Akciğer& deneysel hidatidoz oluşturmak maksadıyla akciğer ve karaciğer ikisi hidatiğindeki kaya suyundan haztrlanan materyaller, tavşanların akciğer parankimlerine ve periton boşluklarına inoküle edildi. Tavşanlar on dördüncü hafta sonunda eksplore edildiklerinde, her iki grup içinde anlamlı olarak akciğer sekonder hidatidozu oluşturulabileceği gösterildi (p<0.01). Bu nedenle hidatidozlu tüm vakalarda, sekonder hidatidozdan korunmaya yönelik cerrahi tedbirlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulamak isteriz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AKCİĞERDE DENEYSEL SEKONDER HIDATİDOZ
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;