Behçet Sendromunda Paterji Testı Pozitiflik Derecesi

Şükrü Balevi,Hüseyin Endoğru

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 359-361
Özeti Bu hastalığın karakteristik özelliği intrakutanöz travmaya kutanöz cevaptır. Bu fenomen paterji ola-rak isimlendirilir. Hastada paterjinin gösterilmesi faydalı bir diagnostik test olabilir. Paterji, Behçet Sendromlu 50 hastada çalışıldı.

 

A characteristic feature of this disease is the cutaneous response to intracutaneous trauma. This phe-nomenon is termed pathergy. It can be a useful diag-nostic test to demonstrate pathergy in the patienz. Pathergy was studied in 50 patienıs with Behçet's Syndrome.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şükrü Balevi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Meram Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Behçet Sendromunda Paterji Testı Pozitiflik Derecesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme